Bestuurlijke boete mogelijk in vleessector

1 augustus 2013 Suzanne de Heer

In de ‘Regeling handhaving en overige zaken Wet Dieren’ is vanaf 1 juli 2013 opgenomen dat overtredingen die betrekking hebben op traceerbaarheid, microbiologische criteria, hygiëne en inrichtingseisen bij bedrijven die vers vlees produceren, bewerken of opslaan bestuurlijk te boeten zijn.

Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet dieren' gedeeltelijk van kracht geworden. Dit is een zogenaamde raamwet die de kaders stelt voor verschillende besluiten en regelingen over dieren en dierlijke producten die onder het ministerie van Economische Zaken vallen.

Voor bedrijven die gehakt vlees, vleesbereidingen, vleesproducten en/of separatorvlees produceren bestond deze mogelijkheid al via de Warenwet. De eisen met betrekking tot traceerbaarheid, microbiologische criteria, hygiëne en inrichting zijn niet gewijzigd en zijn opgenomen in de EG verordeningen 178/2002, 2073/2005, 852/2004 en 853/2004.

Voor de handhaving bij overtredingen van deze EG-verordeningen heeft de NVWA nu dus voor de gehele vleessector de beschikking over de bevoegdheden die zijn opgenomen in het bestuursrecht. Voor de NVWA heeft dit onder andere als voordeel dat tegen overtredingen via een snellere bestuursrechtelijke procedure kan worden opgetreden en eventueel boetes opgelegd kunnen worden.

Altijd op de hoogte blijven?