Consument betaalt graag voor herkomstinformatie karbonade

attachment-030_food-image-VLS10649I30

Consumenten hechten bij het kopen van varkensvlees waarde aan informatie over het individuele bedrijf waar de varkens gehouden zijn, én zijn bereid voor deze informatie extra te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research gehouden onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Consumenten willen vooral informatie over de wijze waarop de varkens worden gehouden.

Ruim de helft van de Nederlandse consumenten kiest voor producten met herkomstinformatie én een meerprijs. Dit is onderzocht voor gehakt, ribkarbonade en varkenshaas. Ook Duitse en Engelse consumenten hebben een ongeveer gelijke betalingsbereidheid, waarbij de aanduiding dat het product uit Nederland komt de betalingsbereidheid iets verlaagt bij de Duitsers en Britten. De betalingsbereidheid bedraagt circa 13 cent per kilo varkensvlees, wat ongeveer gelijk is aan de extra kosten die in de keten maakt om de herkomst naar individuele bedrijven te kunnen garanderen. De uitkomsten zijn robuust: de behoefte aan informatie en de betalingsbereidheid hangt niet af van incidenten met in dit geval varkens. Consumenten vinden vooral informatie over dierenwelzijn en gezondheid belangrijk. Informatie over herkomst en milieu scoren lager. Consumenten hebben nauwelijks interesse in hoe varkens getransporteerd of geslacht worden.

Communicatie op product of in winkel

De herkomstinformatie kan het best op het product of op de plek van aankoop worden gecommuniceerd. Het werken met een QR-code of een app scoort laag bij consumenten in alle drie de onderzochte landen. Ook nemen maar weinig consumenten daadwerkelijk de moeite om via de vermelde website informatie op te gaan zoeken. Toch waarderen consumenten het feit dat de mogelijkheid wordt geboden. Dat geeft consumenten kennelijk voldoende vertrouwen, waardoor zij afzien van het daadwerkelijk opzoeken van die informatie. Voor de Nederlandse consument verhoogt het winkelimago en een logo op de verpakking de bereidheid om extra te betalen. Vindt de consument van zichzelf dat hij prijsbewust inkoopt, dan verlaagt dat de bereidheid om extra te betalen voor herkomstaanduiding.

Lees ook: QR-code van Commandeur herleidt vlees van bord naar boer

Werken aan positief imago

De varkensketen wil extra gaan werken aan een positief imago en vertrouwen bij de consument door verantwoord en zorgvuldig te werken, door de werkwijze te borgen en door proactief consumenten te informeren. Dit sluit aan bij een groot deel van de consumenten die vindt dat het gewoon goed geregeld moet zijn. De ketenpartijen vinden directe contacten tussen consumenten en de varkenshouders op open dagen en in zichtstallen de meeste geschikte vorm om informatie over het wel en wee op varkenshouderijbedrijven en in de keten over te dragen. Het nadeel is dat het aantal consumenten dat bereikt wordt, beperkt is. Ketenpartijen onderkennen ook de potentiële nadelen van een grotere transparantie, bijvoorbeeld dat individuele ondernemers doelwit kunnen worden van actiegroepen.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (toenmalig ministerie van EZ). Wageningen Economic Research heeft het onderzoek gehouden onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De studie omvat vier onderdelen:

  • 1. een analyse van de praktijkproef AH/VION met herkomstinformatie
  • 2. interviews met schakels in de varkensketen over verschillende niveaus van herkomstidentificatie voor het varkensvleesproduct
  • 3. een online enquête onder Nederlandse consumenten over herkomstaanduiding en andere vormen van transparantie en de vorm waarin informatie wordt aangereikt

4. een online enquête onder Nederlandse, Duitse en Engelse consumenten naar de betalingsbereidheid voor herkomstinformatie op het varkensvleesproduct.

De resultaten van alle onderdelen zijn gepubliceerd in afzonderlijke deelrapporten.

Lees ook: ‘Varkensvlees moet 53 procent duurder’

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Eenvoudig hybride producten maken - Plantaardige grondstoffengel van SVO, KNS en WUR

Eenvoudig hybride producten maken - Plantaardige grondstoffengel van SVO, KNS en WUR

In het project Plant4Texture hebben KNS, SVO vakopleiding food en WUR samen een plantaardige grondstoffengel ontwikkeld voor de productie van hybride slagersproducten. SVO-vakopleiding food geeft de ontwikkeling van hybride en plantaardige producten een vaste plek in haar opleidingen.

Onderzoek naar werknemers in vleessector

Onderzoek naar werknemers in vleessector

Ruim 37 procent van de werknemers in de vleessector is in dienst van een uitzendbureau. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Duitse consumenten besparen op vlees vanwege inflatie

Duitse consumenten besparen op vlees vanwege inflatie

Inflatie beïnvloedt het koopgedrag van veel consumenten, ook bij onze oosterburen. 31 procent van de Duitsers kan zich hun gebruikelijke vleesconsumptie niet meer veroorloven. Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van Vion voor de Vion Consumer Monitor.