In Noord-Duitsland heeft Vion te maken met een dalende veestapel en overcapaciteit op de slachterijmarkt. Daarom wil de producent van vlees- en plantaardige producten de Duitse bedrijfsactiviteiten inkrimpen door in 2024 vestigingen te sluiten of te verkopen.

De runderslachterij en voorverpakkingsfaciliteit in Altenburg en de hamspecialist Ahlener Fleischhandel wil Vion aan Tönnies Group verkopen en de varkensslachterij in Perleberg aan Uhlen GmbH. De overeenkomsten zijn getekend, maar zijn nog in agwachting van de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en bepaalde randvoorwaarden. Vion verwacht de verkopen in het eerste kwartaal van 2024 af te ronden. Ongeveer 700 medewerkers maken hiermee de overstap naar kopende partijen. Vion laat weten zakelijke relaties in stand te houden en alle verplichtingen na te komen tot de definitieve overdracht.

Varkensslachterij Emstek

In het kader van de inkrimping van de Duitse bedrijfsactiviteiten wilde Vion ook de varkensslachterij in Emstek verkopen, maar ontving geen acceptabele biedingen. Daarom sluit deze locatie uiterlijk eind maart 2024. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 750 medewerkers. Vion zet zich in om deze medewerkers goed te ondersteunen bij de zoektocht naar nieuwe kansen en om mogelijke werkgelegenheidsalternatieven te onderzoeken. Ook overlegt Vion met de ondernemingsraad over een sociaal plan voor deze betrokken medewerkers. De beschikbare slachtcapaciteit in de noordwestelijke regio stelt varkenshouders in staat om nieuwe partners te vinden. Vion gaat met klanten in gesprek om individuele oplossingen te onderzoeken en aan hun behoeften te blijven voldoen via haar nationale en internationale netwerk.  

“De voorgenomen stappen in Duitsland hebben belangrijke gevolgen voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en zakelijke relaties”, zegt Ronald Lotgerink, CEO van Vion Food Group. “We hebben daarom zorgvuldig nagedacht over de veranderingen om onze bedrijfsvoering efficiënter en flexibeler te maken richting een toekomstbestendige organisatie. We blijven toegewijd aan het bouwen van duurzame toeleveringsketens die boeren, klanten en partners met elkaar verbinden.

Verschuivingen in de Europese vleesindustrie

Duitse vleesbedrijven hebben op de wereldmarkt te maken met hevige concurrentie uit de VS, Zuid-Amerika en China. De uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) leidt heeft niet alleen geleid tot het verlies van aanzienlijke exportmogelijkheden, maar heeft ook de druk op Duitse vleesbedrijven opgevoerd. Als reactie hierop richt de industrie zich meer op de binnenlandse markt en verschuift naar zelfvoorziening. Deze veranderingen, in combinatie met politieke en regelgevende uitdagingen in de landbouwsector, inflatie, veranderend consumentengedrag en andere factoren, hebben geleid tot afnemende veestapels en hoge dierprijzen.

Daarom ondergaat met name de varkenssector momenteel een strategische herstructurering om de overcapaciteit aan te pakken in het hele land, maar vooral in Noord-Duitsland. Deze herstructurering vindt plaats in een afzetmarkt die wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op betaalbare prijzen, terwijl de sector streeft naar meer duurzame methoden, waarvoor hogere prijzen vereist zijn. De rundvleessector bevindt zich in een vergelijkbare situatie en heeft te maken met een jaarlijkse productiedaling. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de aanpassing van onze strategie en de huidige reeks maatregelen in Duitsland.

Vion

Vion is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland, Duitsland en België en verkoopondersteunende- en vertegenwoordigingskantoren wereldwijd. In 2022 behaalde Vion met 12.000 werknemers een omzet van € 5,3 miljard.

Altijd op de hoogte blijven?