2020 was geen gemakkelijk jaar voor Vion Food Group. De omzet in 2020 was met 4,9 miljard euro 3,1 procent minder dan in 2019. De omzetdaling kwam door lagere verkoopprijzen voor varkensvlees, rundvlees en aanverwante producten. Tegenover de lagere omzet staat een hoger bedrijfsresultaat. De brutomarges stegen en de EBITDA nam toe met 9,1 miljoen tot 122,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers en MVO-rapport dat het bedrijf onlangs publiceerde.

"Vion heeft, net als de rest van de maatschappij, geen gemakkelijk jaar achter de rug", zegt CEO Ronald Lotgerink. "Het was zwaar, niet alleen zakelijk gezien, maar ook voor de samenleving als geheel. We hebben ons echter met succes aangepast aan de nieuwe omstandigheden, we hebben aan veerkracht gewonnen en zijn er in geslaagd een stabiel financieel resultaat te leveren. Om transparante toeleveringsketens te creëren, hebben we hebben meer dan € 90 miljoen uitgegeven aan productielocaties als Boxtel, plantaardige vleesvervangers en nieuwe blockchain-technologieën. Onze strategie Building Balanced Chains (BBC) is de juiste koers naar een duurzame en gezonde toekomst."

COVID-19

2020 begon veelbelovend voor Vion, totdat COVID-19 toesloeg. Lotgerink: "Aangezien de voedingsindustrie werd aangewezen als een vitale sector voor de samenleving moesten we voedselproducten voor de consument blijven produceren en ervoor zorgen dat de voedselvoorzieningsketens niet verstoord zouden worden. De sluiting van de restaurants leidde tot een zeer forse daling van de horecaproducten. Vion heeft al in een vroege fase van de pandemie gespecialiseerde teams samengesteld om de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit en cashflow van het bedrijf te waarborgen. Strenge corona maatregelen, samenwerking met universiteiten en overheden en veel testen vormden de basis om de verspreiding van het virus te voorkomen." In mei 2020 kregen de locaties in Boxtel en Groenlo te maken met een coronauitbraak.

Duurzaamheid

Gedurende 2020 bleef Vion werken aan een duurzame voedselvoorziening met thema’s zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en traceerbaarheid, plantaardige producten en veilige werkomstandigheden. De toegenomen focus op deze thema’s onderstreept het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de onderneming. Begin 2021 kondigde Vion de introductie aan van een toeleveringsketen met DNA-traceerbaarheid voor meer transparantie in deze keten. Samen met de Dierenbescherming, Eyes on Animals en Deloitte introduceerde Vion het gebruik van kunstmatige intelligentie bij cameratoezicht om het dierenwelzijn te verbeteren.

Resulaten Business Units

Business Unit Pork
De Business Unit Pork had te maken met uiterst volatiele omstandigheden, niet alleen als gevolg van COVID-19, maar ook als gevolg van de ontdekking van Afrikaanse Varkenspest (ASF) bij wilde zwijnen in Duitsland. Dit resulteerde in aanzienlijk hogere kosten door de genomen maatregelen en een daling van de varkensprijzen. In de loop van het jaar had de uitbraak van AVP in Azië in 2018 nog steeds een positief effect op de vraag naar varkensvlees, zij het minder significant dan in 2019. Vion lanceerde innovaties voor het Good Farming Star-varkensvleesconcept, namelijk een DNA-integriteitssysteem en Vion Pork Chain VISION, een blockchain die de toeleveringsketen verbindt met een ‘digitale snelweg’. Met het BBC-concept ‘De Groene Weg’ realiseerde Vion substantiële omzetgroei in het biologische vleessegment, mede door uitbreiding naar Duitsland. De voorgenomen integratie van de activiteiten van Scherpenzeel in de productiefaciliteit in Boxtel ligt goed op schema en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

Business Unit Beef
Ook de Business Unit Beef had last van de coronapandemie vanwege het sluiten van restaurants en de out-of-homemarkt (horeca) in meerdere landen. Daardoor daalde de verkoop van luxe rundvleesproducten. De Nederlandse markt was in 2020 stabieler dan in 2019. In februari 2021 nam Vion na een periode van intensieve samenwerking rundvleesproducent Adriaens in België over. Vion beweegt zich hiermee actief op de Belgische markt, als een van de thuismarkten in West-Europa.

Business Unit Food Service
De lockdown had gevolgen voor de Business Unit Food Service: restaurants, hotels en andere horecavoorzieningen waren in Europa gesloten vanwege de pandemie. Na de eerste lockdown herstelde de verkoop zich geleidelijk tot een redelijk niveau. Vion lanceerde met succes een campagne voor het opnieuw opstarten van de markt, waarmee het restaurants wilde helpen om hun bedrijf weer effectief op gang te krijgen. Helaas volgde na een toenemend aantal besmettingen een tweede lockdown, wat weer een impact had op de activiteiten van Business Unit Food Service, maar met een minder groot effect dan tijdens de eerste lockdown.

Business Unit Retail
De nieuwe Business Unit Retail had een goed eerste jaar. De verkoopvolumes namen toe en de veganistische producten verwerven snel een prominente positie bij toonaangevende retailers, zoals supermarkten. De verkoopvolumes van voorverpakt vlees lieten een aanzienlijke groei zien, deels dankzij de toenemende vraag van retailers als gevolg van de toegenomen thuisconsumptie tijdens de lockdowns.

 

Verwachtingen voor 2021

Lotgerink verwacht dat ook 2021 een uitdagend jaar wordt. "Het zal nog wel even duren voordat iedereen is gevaccineerd tegen het coronavirus en onze bedrijfsvoering weer normaal wordt. Ook zien we veel onrust in de markt bij onze klanten en consumenten. De horeca heeft nog steeds met lockdowns te maken, waardoor we onze activiteiten steeds aanpassen. In Duitsland zullen de Afrikaanse Varkenspest en de nieuwe arbowet onze aandacht vragen. Rekening houdend met deze uitdagingen zullen we net als in 2020 ons flexibel en wendbaar opstellen en ons aanpassen aan de omstandigheden. We zien dat de kernelementen van onze strategie ‘Building Balanced Chains’ relevant en succesvol zijn en we zullen daar dan ook het komend jaar goed gebruik van maken."

Het jaarverslag en MVO-rapport van Vion voor 2020 zijn beschikbaar op de website van Vion.

Altijd op de hoogte blijven?