Veel slagers hebben te maken met ‘coronaverzuim’

Slager-algemene-foto-105143

De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) heeft onlangs een oproep gedaan om de poll over quarantaine en coronatesten in te vullen. Inmiddels hebben 166 slagers vragenlijst ingevuld. Hiervan heeft 79 procent medewerkers (gehad) die getest moeten worden of in quarantaine zijn geweest, zo blijkt uit de voorlopige resultaten.

Bij 68 procent van de ondervraagden zijn er medewerkers thuis in afwachting van de uitslag van test. Bij 32 procent van de slagers waren één of meer medewerkers thuis in verband met quarantaine. Dit kan meerdere redenen hebben: zelf positief getest of huisgenoot heeft het coronavirus. Verder ervaart 53 procent van de ondernemers problemen met de bedrijfscontinuïteit doordat medewerkers thuisblijven in afwachting van de uitslag van een test of door quarantaine.

Achtergrond onderzoek

Steeds meer werknemers blijven thuis én claimen wel loondoorbetaling. De KNS krijgt hierover dagelijks vragen binnen. Bij de werkgever ligt op dit moment de loondoorbetalingsverplichting. De KNS is met MKB-Nederland bezig om dit punt bij de politiek verder inzichtelijk te maken. Daarbij zijn de ervaringen van slagers belangrijk. Vandaar dat de brancheorganisatie met een poll is gestart.

De vraag die rijst is of de financiële gevolgen volledig gedragen moeten worden door de ondernemers? Of ligt het veel meer voor de hand dat de kosten voor quarantaine en testfasen van overheidswege worden gefinancierd, al dan niet met een aanvulling vanuit de werkgevers?

Vanzelfsprekendheid ter discussie stellen

De KNS is van mening dat de vanzelfsprekendheid om de werkgever voor al deze kosten te laten opdraaien ter discussie gesteld moet worden. De overheid, en wellicht ook de verzekeraars, moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Uitzonderlijke tijden vragen om andere regels waarbij goed werkgeverschap, overleg en onderling begrip belangrijke voorwaarden zijn. De KNS heeft op dit onderwerp veelvuldig contact met MKB-Nederland en verzekeraars. Het is volgens de organisatie essentieel dat er wordt nagedacht over een sluitend ‘uitkeringsregime’.

Slagers, die de poll nog niet hebben ingevuld, kunnen dit alsnog doen via deze link.

 
Dossiers
Lees ook
KNS lanceert nieuwe kerstcampagne

KNS lanceert nieuwe kerstcampagne

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) lanceert de nieuwe kerstcampagne. Deze bestaat uit tips voor de slager om de kerstdrukte in goede banen te leiden en communicatiemiddelen om te gebruiken naar de klant.

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Kabinet scherpt coronamaatregelen aan met avondlockdown

Vanwege de oplopende coronacijfers vond er vrijdag 26 november opnieuw een persconferentie plaats waar het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. Er is gekozen voor een zogenaamde avondlockdown. Wat betekent dit voor de bakker, slager, visspecialist en slijter?

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig houden met bedrijfsopvolging. Het is echter goed om hier tijdig bij stil te staan.