De onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur en Boer is opgericht. De stichting heeft als doel de voedselproductie verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. ‍Het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema is in 2017 ontwikkeld als privaat bedrijfsprogramma van Albert Heijn, in samenwerking met 1200 boeren en telers en strategische partners. Samen met deze partijen is intensief gewerkt aan het verbeteren van dierenwelzijn, natuur en het verdienvermogen van de boer. In maart 2023 heeft Albert Heijn aangegeven Beter voor Natuur & Boer open te stellen voor andere partijen door de programma’s van een privaat bedrijfslogo naar een breed toegankelijk keurmerk te veranderen. Door deze openstelling is het vanaf nu mogelijk dat meer partijen kunnen deelnemen: boeren, telers, ketenpartners, verwerkers en inkopende partijen kunnen zich vanaf nu aansluiten bij dit open keurmerk, indien aan de voorwaarden van het keurmerk wordt  voldaan. Het streven is een breed toegankelijk topkeurmerk van Milieu Centraal te worden. Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dier en/of mens. 


Doelstelling
Het doel van de stichting Beter voor Natuur & Boer is om door middel van een duurzaamheidspremie de kosten op te vangen van de extra investeringen die nodig zijn om verder te verduurzamen. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van biodiversiteit, klimaat, milieu en dierenwelzijn.  

Altijd op de hoogte blijven?