Schouten legt pilot mobiel slachthuis niet stil

30 oktober 2019
Foto: Slachthuis Dokkum

Eind september kwam het nieuws naar buiten dat verschillende dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit twijfels hebben over de lopende pilot met het mobiel slachthuis. Carola Schouten laat in een reactie aan de Tweede Kamer weten dat zij geen reden ziet om per direct met de pilot te stoppen.

Sinds januari 2019 rijden er in Friesland, Groningen en Drenthe vier mobiele units van Slachthuis Dokkum rond. Met deze mobiele slachthuizen kunnen kreupele of gewonde dieren, die niet getransporteerd mogen worden maar wel slachtwaardig zijn, op locatie geslacht worden.

RTL Nieuws bracht 24 september het nieuws naar buiten dat verschillende dierenartsen van de NVWA hun twijfels hadden over deze lopende proef. De dieren zouden onnodig lijden, bijvoorbeeld doordat ze in verband met de slacht geen medicijnen of pijnstillers kunnen krijgen. Ook zou het slachten van zieke dieren risico's voor de volksgezondheid op kunnen leveren. 

Slachthuis Dokkum herkent zich niet in dit nieuws. "Er is kennelijk onvrede binnen de NVWA en daar worden wij de dupe van", zegt een woordvoerder van het slachthuis in de Volkskrant. Hij benadrukt dat "er NVWA-dierenartsen meerijden met de MDU-vrachtwagens, die samen met de boeren behoren te waken over het dierenwelzijn".

Naar aanleiding van het nieuws werden er kamervragen gesteld aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij laat in een reactie weten dat ze geen reden ziet om de proef met het mobiele slachthuis per direct stil te leggen. De signalen uit de NVWA worden meegenomen in de lopende evaluatie van de resultaten van de pilot, die op korte termijn wordt afgerond. 

In haar reactie laat Schouten weten dat het dierenwelzijn niet mag worden aangetast. Alle voor slacht aangeboden dieren worden bedwelmd en worden voorafgaand aan de doding gekeurd door een dierenarts van de NVWA. Na de dood van het dier vindt de post-mortem keuring plaats. Hierbij kijkt de NVWA onder meer of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie. "Dieren waarvan het vlees niet in de voedselketen terecht hoort te komen, worden bij deze keuringen afgekeurd."

Schouten stelt dat er ruim 1.200 dieren zijn aangeboden voor de slacht in een mobiel slachthuis. Het gaat om dieren die volgens de veehouder niet transportwaardig waren. Het zijn gezonde dieren met bijvoorbeeld een klauwontsteking of een bekkenbeschadiging door een bevalling. "Bij de aangeboden dieren was er – op een enkel geval na - geen sprake van noodslacht", zegt Schouten. "De dieren worden aangeboden omdat ze niet-transportwaardig, maar wel slachtwaardig zijn." De NVWA-dierenarts bepaalde bij ongeveer 10 procent van het aantal aangeboden dieren dat deze niet mochten worden geslacht. "Er zijn door de NVWA geen rapporten van bevindingen opgemaakt ten tijde van de pilot met het mobiele slachthuis", aldus de minister.

Altijd op de hoogte blijven?