COV tekent protest aan tegen maximum temperatuur Veetransport

7 maart 2023 Redactie Vleesmagazine
Foto: Pixabay

Minister Adema wil de maximum temperatuur voor veetransport vastleggen op 30 graden Celsius of lager. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is het hier niet mee eens en tekent samen met de brancheorganisaties in veetransport, de (pluim)veehouderij en de varkenshouderij (POV) protest aan.

COV wijst de minister op het goedwerkende hitteprotocol. Hierin hebben de overheid, veetransporteurs en slachthuizen vastgelegd hoe varkens, runderen, schapen en geiten tijdens het vervoer het beste worden beschermd tegen uitdroging en hittestress. COV roept op om op warme dagen de slachttijden te verschuiven naar de koele momenten van de dag en vraagt daarvoor om medewerking van de NVWA.

Hitteprotocol

“Niemand is tegen het vervoer van varkens tijdens koele momenten op de dag en iedereen is voor welzijn van dieren”, reageert POV. “Daarom werken we als sector sinds 2016 met een hitteprotocol, dat ingaat bij temperaturen vanaf 27 graden. Dit protocol werkt goed in de praktijk. Toch wordt het hitteprotocol niet meegewogen in de besluitvorming.”

COV: “De Europese Landbouwraad moet zich nog buigen over de nieuwste adviezen voor veetransport. Desondanks is de Nederlandse landbouwminister er al ijverig mee aan de slag. Het goedwerkende hitteprotocol van de sector zelf wordt volgens de POV genegeerd. De minister heeft dit besluit genomen op basis van rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA). Dit is een bureau van de Europese Commissie dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft.

Meer onderzoek

Volgens COV is er meer onderzoek nodig. “De rapporten zijn opgesteld als advies voor de Europese Landbouwraad, om nieuwe wetgeving voor diertransport op te stellen. In het EFSA-rapport wordt meermalen aangegeven dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar het welzijn tijdens transporten. Dit geldt ook voor de invloed van temperatuur tijdens transport. Een Europese impact-analyse volgt nog, ook is nog niet bekend welke adviezen de Europese Landbouwraad gaat overnemen. Desondanks trekt de Nederlandse minister alvast zijn conclusies.”

Bron: COV

Altijd op de hoogte blijven?