Regels ritueel slachten aangescherpt

18 februari 2016

De regels voor het ritueel slachten van dieren worden aangescherpt. Een belangrijke verandering is dat het vlees alleen nog maar voor de Nederlandse markt mag worden gebruikt. Op dit moment verdwijnt nog vrij veel van dit vlees naar het buitenland.

Verder moeten joodse en islamitische organisaties vooraf feitelijk onderbouwen wat de behoefte is aan ritueel geslacht vlees en komt er een registratie van het aantal geslachte dieren. Verder gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit permanent toezien op het slachten.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft met de joodse en islamitische organisaties hierover afspraken gemaakt. Hij vindt de ‘huidige uitvoeringspraktijk niet acceptabel’, schrijft hij woensdag aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels worden volgend jaar van kracht.

Ze zijn een verdere uitwerking van de afspraken die oud-staatssecretaris Henk Bleker in 2012 sloot met religieuze organisaties om bij de onverdoofde slacht het dierenwelzijn te verbeteren zonder godsdienstige gebruiken aan te tasten. Er werd toen onder meer al afgesproken dat een dier hooguit 40 seconden na de halssnede buiten bewustzijn mag zijn en dat anders moet worden ingegrepen. Ook mag er alleen geslacht worden in geregistreerde slachterijen.

Bleker kwam met het convenant nadat de Senaat een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren had verworpen om ritueel slachten te verbieden. Het was wel door de Tweede Kamer goedgekeurd en dat zorgde voor veel emotionele discussies.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) vindt het goed dat Van Dam nu maatregelen neemt, hoewel daarmee volgens haar geen einde komt aan het ‘onaanvaardbare dierenleed’ . Thieme kondigt aan dat zij binnenkort met een nieuw wetsvoorstel komt om een einde te maken aan het onverdoofd slachten.

Tijdens het islamitische Offerfeest jaarlijks worden in ons land zo'n 56.000 schapen en 2000 runderen zonder verdoving geslacht.

Altijd op de hoogte blijven?