Productie pluimveesector daalt

21 november 2023 Redactie Vleesmagazine Bohdan Chreptak/Pixabay
Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, signaleert een 'opvallende ontwikkeling' in de Nederlandse pluimveesector. Er is minder pluimvee en de productie neemt af met 40 procent. De oorzaak is de groeiende vraag naar langzaam groeiende kippen en diervriendelijkere productiemethoden. “Op deze manier wordt de noodzaak om de veestapel te halveren automatisch opgelost door de pluimveesector”, aldus Oplaat

Veel pluimveehouders maken de overstap naar langzaam groeiende kippen, waarbij de dieren meer ruimte krijgen en langer in de stal verblijven voorafgaand aan de slacht. “Deze veranderingen hebben geleid tot een afname van 40 procent in de totale productie van pluimveevlees in Nederland, een ingrijpende verandering voor de sector”, aldus Oplaat. 

Groeiende vraag naar pluimveevlees

“De krimp van de Nederlandse pluimveestapel staat in schril contrast met de verwachte wereldwijde groei in de vraag naar pluimveevlees”, vervolgt Oplaat. “Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar pluimveevlees met 50 procent toenemen tot 2050, voornamelijk vanwege de groei van de wereldbevolking.” Dit zet de Nederlandse keuze voor langzaam groeiende en duurzamere methoden in een uniek perspectief.

Transformaties

“Er zijn nu slechts acht tot tien eigenaren van alle slachterijen in Nederland”, laat Oplaat weten. “Dat wijst op een significante concentratie binnen de sector. Tegelijkertijd is er een toename in de import van pluimveevlees uit het buitenland, dat in Nederland wordt verwerkt.” Deze ontwikkelingen, samen met de keuze voor langzaam groeiende kippen en de daaruit voortvloeiende afname van de productie, toont aan dat de sector interessante transformaties ondergaat in zijn productiemethoden. 

Duidelijk signaal

Oplaat ziet al deze veranderingen als een duidelijk signaal van de inzet van de sector voor duurzamere en diervriendelijkere praktijken, en als een sterke aanwijzing van de aanhoudende aanpassing van de pluimveesector aan de veranderende marktomstandigheden en consumentenvoorkeuren.

Langzaam groeiende rassen

Kippen van langzaam groeiende rassen groeien maximaal 30-40 gram per dag en zijn onder het Beter Leven keurmerk de enige toegestane optie. Deze overstap helpt fysieke en gezondheidsproblemen bij de dieren te voorkomen en draagt bij aan het welzijn van de kippen.

Bron: Kip in Nederland

Altijd op de hoogte blijven?