Pluimveesector start werkgroep aanpak borstfiletafwijking

11 juli 2018

De pluimveesector start een werkgroep aanpak borstfiletafwijking. Deze afwijkingen worden wereldwijd af en toe bij vleeskuikens gevonden. Bij dit fenomeen, ook wel bekend als ‘wooden breast’, voelt de borstspier hard aan. Ook in Nederland kan dit bij zowel traaggroeiende- als reguliere rassen voorkomen.

De pluimveesector

Hoewel uit onderzoek blijkt dat deze afwijking geen gevolgen heeft voor de voedselveiligheid, wil de Nederlandse pluimveesector toch proberen om dit fenomeen uit te bannen. De sector vindt dat het niet past in de zorgvuldige wijze waarop kip geproduceerd hoort te worden. Om de aanpak vorm te geven werkt de hele pluimveesector samen. Op initiatief van Nepluvi heeft onlangs een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij afgevaardigden van elke schakel in de keten aanwezig waren.

Gert Jan Oplaat, de voorzitter van Nepluvi, zegt: “Het is goed om te zien dat de verschillende schakels in de keten al bezig zijn om dit aspect te tackelen. Een gezamenlijke aanpak van de gehele pluimveesector zal de beste resultaten bieden. Ik ben blij dat elke schakel bereid is om deze handschoen gezamenlijk op te pakken en ik ben ervan overtuigd dat de ingezette goede weg verder vervolgd zal worden.”

Werkgroep aanpak borstfiletafwijking

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat er een werkgroep aanpak borstfiletafwijking wordt gevormd met vertegenwoordigers uit de gehele keten. Deze werkgroep komt onder leiding van Teun Fabri, Clusterhoofd Pluimveegezondheidszorg bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, te staan. Met behulp van deze werkgroep gaat de sector verder onderzoeken welke tools in de verschillende schakels toegepast kunnen worden en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden.

Altijd op de hoogte blijven?