Nieuwe CAO Slagersbedrijf: lonen 2,7 procent omhoog

6 december 2007 redactie

SLAGERSWERELD - Er is een nieuwe CAO Slagersbedrijf. FNV Bondgenoten, CNV en de KNS zijn het deze zomer eens geworden met elkaar aan de onderhandelingstafel. Ook de leden van de bonden hebben de afspraken nu goedgekeurd. In mei keurden de leden van de CNV de afspraken nog af. Per 1 oktober stijgen de lonen met 2,7 procent en volgend jaar oktober (2008) nog eens met 2,9 procent.

SLAGERSWERELD - Er is een nieuwe CAO Slagersbedrijf. FNV Bondgenoten, CNV en de KNS zijn het deze zomer eens geworden met elkaar aan de onderhandelingstafel. Ook de leden van de bonden hebben de afspraken nu goedgekeurd. In mei keurden de leden van de CNV de afspraken nog af. Per 1 oktober stijgen de lonen met 2,7 procent en volgend jaar oktober (2008) nog eens met 2,9 procent.

De CAO boekjes zijn nog niet gedrukt, maar Slagerswereld brengt hier alvast de belangrijkste afspraken. De looptijd van de CAO is twee jaar.
'De lonen stijgen 2,7 procent per 1 oktober 2007, en 2,9 procent per 1 oktober 2008,' zo vertelt Lucy Lamers van FNV Bondgenoten. 'We zijn nog bezig met het schrijven van de definitieve teksten, maar onze leden hebben de gemaakte afspraken goedgekeurd.' Lamers vervolgt: 'De jeugdlonen voor mensen tussen 16 en 23 jaar stijgen per 1 oktober 2007 met 3,7 procent. Het liefst zouden wij de jeugdlonen omvormen naar ervaringslonen, maar dat is op deze CAO nog niet van toepassing. Nu krijgt iemand van 23 jaar met 1 jaar ervaring veel meer betaald dan een 19-jarige met drie jaar ervaring.'

Overwerk en uurloon
Een afspraak die wel zwart op wit is vastgelegd op verzoek van de leden van de vakbond: overwerk moet maximaal een maand na het verrichten ervan worden uitbetaald. Lamers: 'Dit gebeurt blijkbaar niet overal.' Een tweede verzoek dat rechtstreeks van de leden komt is dat de nieuwe CAO ook de tabellen met de uurlonen bevat. Dus niet alleen de periodelonen.'

De koudetoeslag wordt verhoogd van € 5,70 per week naar € 7,00 per week. De maaltijdvergoeding wordt verhoogd van € 11,35 naar € 11,90.
Daarnaast zijn partijen een Arbeidsmarktonderzoek met elkaar overeengekomen. Hierin komen onderwerpen aan bod als werkdruk, leeftijdsbewust personeelsbeleid en scholing. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de vorming van nieuw beleid. Binnenkort start de enquete.


De gemaakte afspraken:

Inkomen
- Initiële loonsverhoging (uitgezonderd Loongroep A0 en Overig personeel groep 0)
Per 1 oktober 2007 een initiële loonsverhoging van 2,70%. Per 1 oktober 2008 een initiële loonsverhoging te geven van 2,90%.

- Loonsverhoging loongroep A0 en Overig personee

Altijd op de hoogte blijven?