IKB Kip geaccepteerd door Ketenborging.nl

3 augustus 2021 Pixabay
Foto: Pixabay

Ketenborging.nl heeft het kwaliteitsschema voor pluimveevleesproductie IKB Kip geaccepteerd. Hierdoor kan IKB Kip door een externe beoordeling aantonen dat het beheer en het schema op onafhankelijke, betrouwbare en transparante wijze worden uitgevoerd.

IKB Kip is een certificatieschema dat is ontwikkeld voor en door de pluimveevleessector. Het omvat de hele keten, van de fokkerij tot de slachterij met als doel veilig en gezond pluimvee. Voedselveiligheid staat hierbij centraal. IKB Kip biedt handvatten voor de bedrijfsvoering en helpt de deelnemer onder andere om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt IKB Kip voor meerwaarde door het opnemen van bovenwettelijke normen.

Dit certificatieschema is nu geaccepteerd door Ketenborging.nl, een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken richtte deze taskforce op. Hierbinnen werken overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen.

Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan de criteria van de tasforce. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en –integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.

Altijd op de hoogte blijven?