Fabrikanten van voedingsmiddelen waarschuwen voor aanvullende maatregelen klimaatpakket

20 juni 2023 Redactie Food Micheile Henderson via Unsplash

Fabrikanten van voedingsmiddelen vrezen de aanvullende heffingen en belastingverhoging op gas die aanstaande is als de kabinetsplannen doorgaan op Prinsjesdag. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) waarschuwt voor hoge kostenstijgingen die in sommige gevallen kunnen oplopen tot honderden procenten. FNLI roept de Kamer daarom op om ondernemers die niet kunnen overschakelen naar elektriciteit omdat de infrastructuur niet op orde is, uit te zonderen van de verhoging van de belasting op gas en dit via een effecttoets inzichtelijk te laten maken.

“Onze leden staan klaar om te verduurzamen, maar kunnen bijna nergens in Nederland overstappen van gas naar elektra door het overbelaste stroomnet”, zegt directeur van FNLI Cees-Jan Adema. “Ondertussen gaan de lasten op gas de komende jaren wel met meer dan een miljard euro omhoog. Uit het onderzoek dat we hebben laten verrichten blijkt dat dit een forse impact heeft op veel bedrijven. Terwijl de bedrijven nog jaren moeten wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet, zal de investeringsruimte om te verduurzamen bij die bedrijven steeds kleiner worden door enorme belastingverhogingen. Precies het tegenovergestelde van het doel van het klimaatpakket van dit kabinet en de ambitie van de sector.”

Speelveldtoets 

Uit een voorlopige speelveldtoets die bij verschillende typen voedingsmiddelenbedrijven is uitgevoerd, blijkt dat voor voedingsmiddelenproducenten de belastingen en heffingen met honderden procenten kunnen stijgen. De voorlopige onderzoeksresultaten van de speelveldtoets levert het volgende beeld op van de procentuele toename van kosten aan klimaatbelastingen en -heffingen in de periode 2019-2030:

  • Bij een broodbakkerij en grote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 454%
  • Bij een brouwerij en middelgrote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 305%
  • Bij een zuivelbedrijf en grote verbruiker van energie gaat het om een kostenstijging van 687%

In de speelveldtoets is een selectie gemiddelde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie doorgelicht om een eerste beeld te geven van de daadwerkelijke impact van de voorgenomen maatregelen in het klimaatbeleid van het huidige kabinet.

Over twee weken publiceren de onderzoekers het definitieve onderzoek waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. Omdat de eerste uitkomsten zo zorgwekkend zijn heeft FNLI ervoor gekozen de voorlopige resultaten nu al openbaar te maken, zodat beleidsmakers de gevolgen goed kunnen meenemen bij het debat over het voorgenomen klimaatpakket op dinsdag 20 juni.

Altijd op de hoogte blijven?