What you see is what you get?

24 maart 2023 Gerrit van den Berg (Profinis) Profinis

Het idee is dat onze belastingtarieven transparant zijn. Helaas niet. Hieronder een korte uiteenzetting over de effectieve belastingdruk gebaseerd op het aangenomen Belastingplan 2023 en voorbeelden uit de fiscale adviespraktijk.

Het Nederlandse belastingstelsel kent nominale belastingtarieven, zoals bijvoorbeeld een tarief van 36,93% over een inkomen uit werk en woning (box 1 ) tot € 73.031 en 49,5% over het inkomen daarboven (cijfers 2023 ). Door bijvoorbeeld heffingskortingen (zoals de algemene heffingskorting (AHK) en arbeidskorting), toeslagen, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling is het echter minder duidelijk wat nu de effectieve tarieven zijn. Ogenschijnlijk identieke situaties kunnen daardoor verschillend belast worden. Een bedrijfsresultaat van een ondernemer in de inkomstenbelasting vergeleken met een loon van een dga voor het hetzelfde bedrag zal verschillend belast worden. Onderstaand enkele voorbeelden waar de belastingadviespraktijk zoal rekening mee moet houden.

BV sneller aantrekkelijk

Vanaf 2024 komen er twee schijven in box 2: 24,5% tot een inkomen van € 67.000 en 31% daarboven. Hierdoor wordt de BV relatief gezien sneller aantrekkelijk. Het fiscale omslagpunt ligt nu bij een winst van € 92.000. Bij een winst in de BV tot € 200.000 bedraagt het effectieve tarief vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing bij een dividend tot €­ 67.000 per jaar 38,845%. In de Inkomstenbelastingsfeer daarentegen bedraagt bij een hoger bedrijfsresultaat het marginale effectieve IB-tarief al snel meer. Ook het vanaf 2023 niet langer mogen doteren aan de fiscale oudedagsreserve maakt de BV sneller aantrekkelijk.

Afbouw algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de AHK. De hoogte van de korting is afhankelijk van verschuldigde IB over de boxen 1, 2 en 3. De AHK bedraagt € 3.070, verminderd met 6,095% van het box 1-inkomen voor zover dat meer is dan € 22.660. De AHK neemt dus af naarmate het box 1 inkomen hoger wordt. In het Belastingplan 2023 is opgenomen dat, naast het box 1-inkomen, vanaf 2025 ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Met name dga’s met een loon lager dan de eerste schijf kunnen daar mee te maken krijgen.

Wel of geen dividend uitkeren

De keuze om wel of geen dividend uit te keren is niet meer zo eenvoudig als voorheen. Jaarlijks dividend uitkeren tot­
€ 67.000 betekent weliswaar een lager box 2-tarief - 24,5% in plaats van 31,0% - maar kan straks ook resulteren in een lagere AHK zoals hierboven is aangegeven. Het effectieve belastingtarief kan dan 30,595% worden! Het kan aantrekkelijk zijn om te kiezen voor uitstel van heffing naar de toekomst in plaats van het benutten van de opstap. Voor dga’s met een loon vanaf € 73.031 (de grens van de eerste IB-schijf) geldt geen korting meer op de AHK, zodat het voor hen wel aantrekkelijk is om de eerste box 2- schrijf van € 67.000 te benutten.

Geen overbodige luxe

U ziet het. Begeleiding door een belastingadviseur is geen overbodige luxe. 

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Altijd op de hoogte blijven?