Dankzij het feit dat ik ambassadeur van de KNS mag zijn, bezoek ik veel slagerijen. Het is mooi en interessant om te zien hoe collega’s omgaan met de dagelijkse beslommeringen die het werken in de slagerij en de hele vleessector met zich meebrengen. Naast vergrijzing zie ik gelukkig ook nog steeds jonge mensen die de uitdaging aan durven gaan en een slagerij beginnen of overnemen.

Ondertussen is al veel gezegd en geschreven over bedrijfsopvolging, het enthou­siasmeren van jonge mensen voor ons vak, de rol van SVO daarbij en vooral ook de rol van onszelf, de slager, de werkgever. Er wordt wel eens op SVO gemopperd: de leerling krijgt te weinig praktijklessen – “ze zitten de hele dag achter de computer”, de leerling wordt te weinig gemotiveerd en de docenten zijn te passief. Kortom, het valt voor SVO niet mee om het goed te doen. Maar ik heb zelf ook de indruk dat er bij ‘ons slagersvakonderwijs’ hier en daar wel een enthousiast tandje bij kan. Ook voor het SVO-team geldt dat ze onze studenten moeten motiveren en enthousiasmeren. Onze leerlingen zijn leergierig wat betreft alle aspecten van het slagersvak en daar kan, nee moet, SVO meer mee doen. Een oude verstandige stelregel in de didactische en pedagogische sfeer is: ‘het denken begint bij het aanschouwelijke’ en daar kunnen de SVO-docenten meer mee doen.

Beste collega, hoe ziet u uw eigen rol hierin? Stimuleert en motiveert u uw leerling? Geeft u uw leerling een half varken als hij of zij hierom vraagt? Bestelt u extra spierstukken of dikke lendes als de docent aangeeft dat dat nodig is? Laat u uw leerling wel eens wat worst opstoppen en met de hand afknopen? Mag uw leerling begin oktober meedoen aan de Slavakto? Mag uw leerling een keer meedraaien bij een collega? Betaalt u trouwens netjes de overuren?

Natuurlijk weet ik dat elke situatie anders is en geen mens is gelijk maar we moeten de mensen die met hart en ziel in onze slagerij werken koesteren, of ze nu 60 of 16 jaar zijn. Liefde voor het vak moet al op jonge leeftijd bijgebracht worden, dan hebben we er jaren plezier van.

Enthousiasme werkt aanstekelijk. Dus ga eens op zoek naar methodes en manieren om het werk leuker en aantrekkelijker te maken. Stimuleer eigen initiatieven en maak ze in elk geval bespreekbaar. Meer afwisseling, meer variatie en meer roulatie. Maar benader de werkzaamheden ook positief. Maak uw team enthousiast, probeer u te omgeven met enthousiaste, positieve mensen. Stel eens doelen die goed bereikbaar zijn en benader die ook positief. Teamuitjes, workshops, cursussen, in oktober met z’n allen naar de Slavakto, vul maar in. Maar vooral: maak het leuk!

De glimlach die u uitzendt komt ook bij u terug.

Dit is een artikel uit Vleesmagazine 4. Meer van deze artikelen lezen? Sluit dan een abonnement af op Vleesmagazine en ontvang acht keer per jaar het vakblad.

Ja, ik neem een abonnement

Altijd op de hoogte blijven?