Vion: het imago van vlees zit weer in de lift

14 augustus 2023 Redactie Vleesmagazine Henk Riswick

Vion signaleert een langzame verbetering van het imago van vlees. Uit de Vion Consumer Monitor van 2023, uitgevoerd onder Duitse consumenten, blijkt dat meer consumenten vlees als een onmisbaar voedingsmiddel zien. Regionaliteit en hoge kwaliteit blijven belangrijke trends voor de vleessector. Daarnaast zijn duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijke aankoopcriteria.

GfK voerde consumentenonderzoek van Vion Food Group in Duitsland uit. 61% van de respondenten is het eens met de stelling “vlees is een onmisbaar onderdeel in een gezond voedingspatroon”. Deze score is 4% hoger dan in het gespecialiseerd inflatieonderzoek in het najaar van 2022 en is de eerste stijging sinds 2019 (63%). Een blik op de socio-demografische gegevens laat zien dat met name jonge gezinnen/koppels zonder kinderen en jonge gezinnen met kleine kinderen meer instemmen met deze stelling ten opzichte van 2022. Daarnaast ziet bijna de helft van de jongeren een meerwaarde in het eten van vlees: 46% van de jongeren onder de 34 jaar is het eens met de stelling “vlees is gezond”. In de laatste reguliere enquête was dit 38,2%. Gemiddeld steunt 53% van de respondenten deze stelling (2022: 51,3%). De reputatie van dierlijk voedsel heeft een positieve wending gekregen.

Regionaliteit en transparantie

De belangrijke trends regionaliteit en transparantie zijn nog steeds in trek: driekwart van de ondervraagde vleeskopers geeft de voorkeur aan lokaal geproduceerd vlees (2022: 78%) en 60% geeft de voorkeur aan vlees met een transparante herkomst (2022: 65%). Dierenwelzijn (64%, 2022: 69%) en duurzaamheid (65%, 2022: 71%) worden door meer dan de helft van de ondervraagden nog steeds als belangrijke aankoopcriteria gezien. Ondanks deze eisen lijkt het belang van keurmerken af te nemen: dit jaar vindt 54% van de respondenten keurmerken (bijv. regionaal, non-GMO, biologisch) belangrijk bij het aankopen van vlees. Vorig jaar was dit nog 59%. Jonge gezinnen/koppels zonder kinderen (62%) en jongere gezinnen met kleine kinderen (65%) blijven het meest geïnteresseerd in dergelijke productlabels.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp bij het kopen van vlees, maar er zijn wel verschillen in belang tussen de afzonderlijke duurzaamheidsaspecten. Hoewel meer dan 65% aangeeft duurzaam geproduceerd vlees te kopen als dit beschikbaar is, geeft ongeveer 60% aan op dit moment geen behoefte te hebben aan verdere informatie over de CO2 voetafdruk. Echter, als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de herstructurering van de Duitse vleesindustrie, zoals maatregelen voor meer dierenwelzijn, het aantal dieren per boerderij, etc., zijn de respondenten het eens met bijna 60%: dit is de taak van de politiek. 43% zegt zelfs op de hoogte te zijn van concrete politieke plannen, zoals die voor veehouderij-labeling.

Kwaliteit en prijs

Wanneer consumenten vlees kopen, vinden ze kwaliteit en versheid essentieel. Consumenten beschouwen dit als de twee belangrijkste aankoopcriteria, gevolgd door een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een goed stuk vlees mag ook duurder zijn, geeft 70% van de respondenten aan. In tijden van inflatie en prijsstijgingen in de levensmiddelendetailhandel vinden minder consumenten vlees in full-service supermarkten (29%) en discounters (38%) te goedkoop. In de speciale enquête over inflatie afgelopen najaar was dit respectievelijk 31% (supermarkten) en 41% (discounters). Slechts 8% van de respondenten denkt dat de kwaliteitsnormen in grote slachterijen hoger zijn dan in kleine slachterijen.

“We zijn zeer verrast door deze bevindingen. Juist grote slachterijen worden onderworpen aan de strengste controles en onafhankelijke certificeringen en bepalen de kwaliteitsnormen voor de hele vleesindustrie. We zien hier een duidelijke behoefte aan opheldering,” zegt Willhelm Habres, directeur Sales Trade & Marketing Beef bij Vion, die al jaren verantwoordelijk is voor de Vion Consumer Monitor (VCM) van het bedrijf.

Vion Consumer Monitor

Sinds 2007 ondervraagt Vion, in samenwerking met GfK, jaarlijks ongeveer 4.000 huishoudens in het GfK Consumer Panel. De resultaten worden vergeleken met actuele winkelgegevens om zo nauwkeurig en representatief mogelijke informatie over actuele en relevante onderwerpen te verkrijgen. Het onderzoek, dat is opgezet als een langetermijnstudie, biedt ook inzicht in actuele ontwikkelingen en trends. Het jaarlijkse consumentenonderzoek vond plaats in Duitsland in maart 2023. Het laatste consumentenonderzoek met meer dan 2.000 huishoudens in het GfK Consumer Panel over het thema inflatie vond plaats in september 2022. Het GfK Consumer Panel is representatief voor alle huishoudens in Duitsland met hoofden van 18 jaar en ouder, en registreert continu en elektronisch aankopen voor privéconsumptie.

Bron: Vion

Altijd op de hoogte blijven?