Uitdagingen vleesindustrie op programma World Meat Congress

15 juni 2023 Redactie Vleesmagazine World Meat Congress 2023

Onderwerpen als klimaat, dierenwelzijn en vleesalternatieven komen allemaal aan bod tijdens het  World Meat Congress in Maastricht van 11 tot 13 oktober 2023. “De internationale vleesindustrie gaat hete hangijzers niet uit de weg”, aldus de organisatie.

De internationale vleesindustrie staat voor een groot aantal uitdagingen, zoals de rol van vlees in de mondiale klimaatambities, de maatschappelijke verwachtingen over dierenwelzijn, de arbeidsmarkt, alternatieven voor vlees zoals kweekvlees en de impact van (geo)politieke ontwikkelingen op de vleeshandel en -productie.

Uitdagingen vleesindustrie

Hoe gaat de industrie ermee om? “Wij zoeken nadrukkelijk de dialoog. Het overkoepelende congresthema is dan ook Meeting Society & Consumer”, aldus Laurens Hoedemaker, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). COV organiseert het eerste World Meat Congress (WMC) in vijf jaar in nauwe samenwerking met het International Meat Secretariat (IMS).   

Het World Meat Congress is volgens de organisatie een waardevol evenement voor wie de ontwikkelingen in de vleesindustrie op de voet volgt. Een van de andere grote voordelen is de mogelijkheid om te netwerken met andere congresgangers. De organisatoren richten zich op uitdagingen voor de industrie en het assisteren van professionals in de vleesindustrie om de huidige en toekomstige verwachtingen van consumenten in verschillende delen van de wereld te begrijpen.

Programma World Meat Congress

WMC biedt de congresgasten een uniek evenement voor de vleesindustrie en aanverwante disciplines om elkaar te ontmoeten en kennis te nemen van de ideeën van deskundige sprekers. Wat staat er allemaal op het programma?

Dag 1

 • De eerste presentatie gaat over het onderwerp ‘Gezondheid van vlees in onze huidige eetpatronen’ en komt van prof. dr. Luc van Loon, hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.
 • Daarna volgt een sessie over ‘World Meat - vooruitzichten en geopolitieke ontwikkelingen’. Daarin worden de toekomstige vraag naar vleesimport in China, Zuidoost-Aziatische landen en andere belangrijke markten belicht. Maar ook: welke invloed zullen de huidige geopolitieke ontwikkelingen hebben op de wereldhandel?
 • Daarnaast staat er ook een plenair debat op het programma. De organisatoren hebben hiervoor ministers van enkele Europese landen uitgenodigd om ‘Het politieke landschap voor de productie en consumptie van vlees’ te bespreken.
 • Tot slot, welke macro-economische trends zijn straks van invloed? Deze sessie zal worden geleid door Erin Borror, voorzitter van de IMS Economics Committee. Sprekers zijn Chen Wei, secretaris-generaal en president van de China Meat Association en Karl Skold, hoofd landbouweconomie bij JBS.

Dag 2

 • Op de tweede dag wordt de eerste presentatie over ‘Trends in consumentengedrag’ gegeven door Michael Uetz, president van Midan Marketing, een strategisch marketing- en onderzoeksbureau gevestigd in Chicago (VS).
 • Daarna volgen parallelsessies over twee zeer actuele onderwerpen. Ten eerste ‘Omgaan met een tekort aan arbeidskrachten – procesautomatisering bij slacht en verwerking’. Vele marktpartijen in ontwikkelde economieën kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Wat kunnen ondernemingen en overheden daaraan doen?
 • De tweede sessie gaat over het onderwerp ‘Dierenwelzijn – wat de samenleving verwacht en hoe de bedrijfstak reageert’. Voor het onderwerp dierenwelzijn heeft de organisatie onder anderen iemand van de Dierenbescherming uitgenodigd.
 • Op de tweede dag buigt het congres zich ook over het onderwerp: ‘Diversificatie van de vleesmarkt – biologisch vlees en alternatieven’. Er zijn presentaties van twee mensen met expertise in het vermarkten van hoogwaardige producten met toegevoegde waarde: Isabel Moretti, CEO van Swedish Meats, en David Calderone van het Italiaanse bedrijf Coldiretti.
 • Een van de parallelesessies gaat over ‘Cultivated Meat – juridische en marktuitdagingen’. Daarbij zijn een vertegenwoordiger van de Amerikaanse voedselveiligheids- en inspectiedienst en de CEO van kweekvleesbedrijf Mosa Meat, Maarten Bosch.
 • In de middag zijn er sessies over manieren waarop de waarde van duurzame vleesproductie kan worden verbeterd. Het eerste onderwerp is ‘Valorisatie van de duurzame transitie: de CO2-footprint van vlees: uitdagingen en oplossingen’. Sprekers zijn onder meer Jason Clay, Senior Vice President van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Martijn Bouwknegt, Research Manager Food Safety bij Vion Food Group. Het andere onderwerp is ‘Valorisatie van de Duurzame Transitie: Marktmodellen voor Vlees’.
 • Dr Jenny Hutchinson, hoofd informatie en analyse bij het World Office for Animal Health (WOAH) is een van de sprekers bij de laatste sessie: ‘Global Animal Health Situation and Outlook’.

Altijd op de hoogte blijven?