Start monitor voedselverspilling in vleessector

17 augustus 2023 Redactie Vleesmagazine Vleesmagazine

COV startte eind juli in samenwerking met WUR en Stichting Samen tegen Voedselverspilling de monitor Voedselverspilling in de vleessector. Dit is een van de stappen die COV zet om meer maatschappelijke waardering voor de vleessector te krijgen.

Het versterken van maatschappelijke waardering is een van de doelstellingen van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). “Dit willen we onder andere bereiken door het stellen van ambitieuze normen op maatschappelijk relevante thema’s, het delen van kennis en het implementeren van best practices”, schrijft COV op de website. “Voedselverspilling is één van de thema’s waar wij aandacht aan besteden. Efficiënt gebruik van grondstoffen bespaart kosten en is essentieel voor duurzame productie van voedsel. Het voorkomen en verminderen van voedselverspilling en zo hoog mogelijk verwaarden van voedselresten, is een integraal onderdeel van verduurzaming.”

Monitor Voedselverspilling vleessector

Afgelopen jaar vond bij verschillende leden een onderzoek plaats naar de verspilling van dierlijke bijproducten in Nederland. De resultaten vormen de nulmeting voor de nieuwe monitoring, die dit jaar wordt uitgezet onder alle leden. COV roept leden op om hieraan deel te nemen. “Een brede participatie vanuit de leden aan deze monitoring is van belang om de discussie met de overheid over duurzaamheid en verantwoord ondernemen op een goede wijze te kunnen blijven voeren.”

De WUR benadert de leden en analyseert de data. COV hoopt in november 2023 de resultaten te kunnen presenteren.

 

Altijd op de hoogte blijven?