POV vindt onderzoek en innovatie belangrijke taak

10 april 2015 Vleesmagazine

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt het coördineren en financieren van onderzoek en innovatie voor de varkenshouderij een hele belangrijke taak en heeft dit daarom ook opgenomen in het werkprogramma 2015 dat tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 maart is besproken.

'De POV heeft kennisgenomen van het bericht over VIC Sterksel dat het aantal mensen terug zal worden gebracht als gevolg van minder beschikbare middelen vanuit de varkenshouderijsector. Het opdrogen van de geldstromen voor onderzoek is een direct gevolg van het opheffen van de productschappen', aldus de POV. De organisatie doet hierover 'verder geen mededelingen', omdat zij dit 'een interne aangelegenheid van WUR' vindt.

Uitvoeringsagenda

De ALV heeft zijn goedkeuring gegeven voor het financieren van de onderzoeksprogramma's 'Elektronische neus voor berengeur' en 'Gezonde varkens'. Deze onderzoeksprogramma's komen voort uit de uitvoeringsagenda van het Recept voor Duurzaam Varkensvlees (RDV). De uitvoeringsagenda wordt momenteel afgerond.

AVV

Momenteel heeft de POV een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) in voorbereiding. Tijdens de eerstvolgende ALV zullen (opnieuw) onderzoeksprogramma's worden voorgelegd aan de leden.

Altijd op de hoogte blijven?