Pluimveesector wil gelijk speelveld met andere landen

9 maart 2023 Redactie Vleesmagazine Pixabay

Door een toename van de import van pluimveevlees en eieren uit derde landen, komen er steeds meer producten op de markt waarvoor lagere standaarden gelden. De Nederlandse pluimveesector wil een gelijk speelveld en vraagt hiervoor aandacht in een brief aan de verantwoordelijke ministers.

De brief is gericht aan de ministers Adema en Schreinemacher en is ondertekend door Dierenbescherming, LTO-NOP, ANEVEI, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Centrale organisatie broedeieren en kuikens (COBK) en NEPLUVI.

Voorwaarden Nederlandse Pluimveesector

De brief start met de voorwaarden waaraan de productie in Nederland en de EU moeten voldoen. Daarnaast voldoen de Nederlandse bedrijven aan bovenwettelijke eisen door de deelname aan diverse kwaliteitssystemen. Daarnaast vinden er gesprekken tussen diverse stakeholders plaats met als doel om andere productiewijzen te stimuleren. “De roep om te komen tot andere productiewijzen, terwijl het volume aan importen met lagere standaarden groot is en groeit, brengt de Nederlandse sector in een spagaat”, staat er in de brief. “In dit document vragen wij de Nederlandse overheid deze tegenstelling te pareren omdat dit de verduurzaming van de sector en de positie van de Nederlandse boer in toenemende mate verslechtert.”

Sterke toename import derde landen

De pluimveesector constateert een toename van import uit landen als Chili, Oekraïne, Brazilië, China en Argentinië. “Nederlandse en Europese producenten moeten aan een veelvoud van regelgeving voldoen op onder andere het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, arbo-omstandigheden en dierenwelzijn. Veel van deze strikte regelgeving geldt niet in de landen waaruit wij producten importeren.” Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Volgens de pluimveeproducten “is er een kostprijsverschil in vergelijking met producenten van concurrerende derde landen dat oploopt tot maar liefst 40 procent.”

Gelijk speelveld

De pluimveesector is volop in beweging en heeft tientallen doelen en ambities om verder te verduurzamen. “De sector is in principe bereid om te investeren om deze ambities te verwezenlijken, maar kan dit alleen als het speelveld waarin zij speelt ook gelijkwaardig is.” Uit onderzoek blijkt dat de prijs doorslaggevend is voor de consument. “Zolang er producten met lagere standaarden op de Nederlandse markt worden binnen gelaten, die goedkoper zijn, belemmert dat de vooruitgang van Nederlandse pluimveehouders.”

Vijf concrete acties

De sector beëindigt de brief met vijf concrete acties die ze van de Nederlandse overheid verwachten:

  1. Erken de status van kippenvlees en eieren in internationaal handelsverband als kwetsbare oftewel ‘sensitive products’.
  2. We verwachten dat het standpunt van de Nederlandse overheid inzake EU handelsverdragen is dat de EU regels onverkort voor import moeten gelden. Wees in dit verband ook nu al scherp op lopende onderhandelingen (bijv. Mercosur, Thailand), en op eventuele herijking van inmiddels totstand gekomen EU afspraken met derde landen (bijv. associatieovereenkomst EU - Oekraine). Indien dit niet is geregeld in handelsverdragen, verwachten we dat Nederland tegen stemt.
  3. Zorg voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de EU wetgeving inzake duurzaam-heidsstandaarden en dierenwelzijnseisen voor import uit derde landen.
  4. Bij de totstandkoming van nieuwe EU-regelgeving verwachten we dat Nederland ervoor pleit dat in die regelgeving wordt opgenomen dat zij ook geldt voor alle importen.
  5. Als en voor zover dezelfde wetgeving nog niet per direct haalbaar is, zouden we er voorstander van zijn dat het land van herkomst (waar de dieren worden gehouden) voor alle van buiten de EU geimporteerde, dierlijke producten, bewerkt en onbewerkt, zichtbaar, leesbaar en herkenbaar moeten zijn en blijven op producten die worden aangeboden aan de consument.

Geen nieuws van Vleesmagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke donderdag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?