SBTi keurt klimaatambities Van Loon Group goed

27 februari 2024 Vleesmagazine Van Loon Group
Science Based Targets initiative (SBTi) heeft de klimaatambities van Van Loon Group goedgekeurd. De plannen voor de reductie van CO2-uitstoot past binnen de normen van klimaatakkoord van Parijs, meldt de producent van vlees en plantaardige eiwitten.

SBTi helpt bedrijven en organisaties wereldwijd om hun doelen voor de vermindering van emissies vast te stellen in lijn met de nieuwste klimaatwetenschap. De CO2-reductiedoelstellingen voor Van Loon Group voor 2030 zijn door SBTi gevalideerd en goedgekeurd. “Met deze ambitieuze doelen voldoet Van Loon Group aan het klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C te beperken.”

Klimaatambities van Loon Group

  • 66 procent vermindering van eigen en indirecte CO2-emissies binnen Van Loon Group
  • Verminderen Indirecte broeikasgasemissies buiten het bedrijf:
    • 46 procent voor de fossiele emissies
    • 33 procent voor de FLAG-emissies
  • Deel vleesgrondstoffen vervangen door plantaardig

Van Loon Group is al meer dan 50 jaar actief als vleesproducent. Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. “Sinds 2010 rapporteren we over de reductie van onze eigen directe en indirecte CO₂-emissies (scope 1 en 2)”, vertelt Roland van Loon, CTO Van Loon Group en verantwoordelijk voor Duurzaamheid. “Ons doel is om de absolute uitstoot hiervan in 2030 met 66 procent te reduceren ten opzichte van ons basisjaar 2019. Dit doen we onder andere door binnen onze bedrijven te verduurzamen op het gebied van afval, transport, verpakkingsmateriaal en het gebruik van hernieuwbare energie.”

Verminderen broeikasgasemissies

De grootste CO2-emissies van de vleesproducent komen volgens Van Loon uit de indirecte broeikasgasemissies in de waardeketen buiten het bedrijf (scope 3). Ook deze broeikasgasemissies wil het bedrijf reduceren. Om precies te zijn 46 procent voor de fossiele emissies en 33 procent voor de FLAG-emissies, dat wil zeggen broeikasgasemissies als gevolg van landbouw en ontbossing voor de teelt van gewassen voor bijvoorbeeld veevoer”

Ook een vleesverwerker kan de CO2-uitstoot verlagen tot een niveau dat past binnen het klimaatakkoord van Parijs, gelooft Van Loon. “Met onze ketenconcepten Varken op z’n Best en Rund op z’n Best overzien we als ketenregisseur, de volledige keten. We kunnen samen met onze boeren en vaste ketenpartners voor o.a. genetica, voer en diergezondheid aan de juiste knoppen draaien om onze footprint te verkleinen.”

Eiwittransitie

Vlees blijft volgens CEO Robert van Ballegooijen een essentieel onderdeel van een gezond menu. “Vlees is een belangrijke bron van nutriënten zoals ijzer, zink en vitamines B1, B6 en B12. Samen met onze ketenpartners werken we hard aan het verder verduurzamen van onze vleesketens.” Daarnaast werkt Van Loon Group aan de eiwittransitie door samen met de klant in producten een deel van de vleesgrondstoffen te vervangen door plantaardig. “Hierbij is de behoefte van de consument naar lekkere, voedzame en betaalbare producten steeds het uitgangspunt. Het is onze missie om duurzame en lekkere vleesproducten en convenience producten voor iedereen bereikbaar te maken”, besluit Van Ballegooijen.

Altijd op de hoogte blijven?