NVV en LTO: 'Kabinet moet ontwikkeling varkenshouderij blijven steunen'

21 september 2016 Vleesmagazine

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zijn blij met het voornemen van het kabinet om in 2017 extra te investeren in het bedrijfsleven. 'Bij extra investeringen mag de ruimte om te ontwikkelen echter niet ontbreken', reageren de belangenorganisaties op de Miljoenennota, die op Prinsjesdag, dinsdag 20 september, is gepresenteerd.

NVV en LTO Varkenshouderij roepen het kabinet op 'de varkenshouderij in 2017 niet verder op te zadelen met extra wetten en regels, en de sector de ruimte te geven om te ontwikkelen, dus te verduurzamen'. NVV en LTO Varkenshouderij benadrukken dat 'de varkenshouderij, ook in de crisistijd, altijd haar verantwoordelijkheid heeft genomen om verder te blijven verduurzamen'.

Vaak geld toeleggen

'In de afgelopen jaren is dat behoorlijk moeilijk geweest voor onze varkenshouders, omdat zij vaak geld moesten toeleggen op hun bedrijf, in plaats van investeringen te kunnen doen. Toch heeft de sector het hoofd niet laten hangen. De varkenshouders hebben samen de handschoen opgepakt en hebben in samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een Actieplan Vitalisering Varkenshouderij opgesteld. Dit plan moet de sector weer toekomstbestendig maken’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

De beide belangenorganisaties roepen het kabinet dan ook op om de varkenssector, goed voor een jaarlijkse productiewaarde van ruim €8 miljard en 26.000 banen, te blijven steunen bij ruimtelijke ontwikkeling en verdere verduurzaming.

Wet Dieraantallen

De Wet Dieraantallen waarvoor dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat en waarmee provincies dieraantallen in kaart kunnen brengen en mogelijk beperken, staat

volgens Jansen en Douma 'haaks op het voornemen van het kabinet om extra te investeren in het bedrijfsleven'. 'De wet kan een rem zetten op duurzame ontwikkelingen en investeringen in nieuwe, nog duurzamere stallen, die mens, dier en omgeving juist ten goede komen. En stilstand is achteruitgang, óók in de varkenshouderij', waarschuwen zij.

VGO-onderzoek

NVV en LTO Varkenshouderij zullen het kabinet houden aan het voornemen om de problematiek van emissies gezamenlijk aan te pakken: 'Het onderzoek Veehouderij en

Gezondheid Omwonenden, waarvan de onderzoekers nota bene zelf zeggen dat er nog nader onderzoek nodig is naar de werkelijke relatie tussen veehouderij en gezondheid, mag

nu niet leiden tot het invoeren van de Wet Dieraantallen.' NVV en LTO Varkenshouderij willen eerst nader onderzoek. Ook willen de organisaties dat het kabinet, zoals het in de plannen voor 2017 zelf voorstelt, samen met de varkenssector gaat kijken hoe verduurzaming door varkenshouders zelf kan worden opgepakt.

NVWA

Ook roepen NVV en LTO Varkenshouderij het kabinet op 'de kosten voor keuringen en toezicht die de NVWA in rekening brengt, zo snel mogelijk te verlagen tot het niveau dat

recht doet aan de werkelijk gemaakte kosten'.

Altijd op de hoogte blijven?