Foto: Unsplash

Er is een nieuwe cao voor de slagersbranche. In september hervatten Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de vakbonden het overleg voor een nieuwe cao. De uitkomsten van dit overleg zijn voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en deze zijn akkoord. Dat maakt Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) bekend op de website.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Er zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging, overwerk en instellen van een werkgroep die gaat kijken naar het pensioenakkoord. De KNS zet op de website de afspreken op een rijtje:

  • Initiële loonsverhoging van de feitelijke brutosalarissen van 2,0% per 1 oktober 2020.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om die bedrijven, die door de uitzonderlijke corona-omstandigheden nog in zwaar verkeer verkeren, te ontzien waar het gaat om de loonsverhoging per 1 oktober a.s. Het kan hierbij gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen gelden hoeft plaats te vinden.
  • Aanpassing per 31 december 2020 van een aantal lonen uit salarisschaal 2, 3 en 4, als gevolg van wijzigingen in de Wet minimumloon.
  • In overleg aanpassen van de overwerkbepaling zoals opgenomen in de cao, om de leesbaarheid en vindbaarheid, te verbeteren zonder dat deze wijzigingen leiden tot materiële effecten.
  • Instellen van een werkgroep voor onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van het maken van afspraken over de aspecten uit het pensioenakkoord, die zien op het eerder stoppen met werken (pensioen), als sprake is van zwaar werk.

Bron: KNS

Altijd op de hoogte blijven?