Stakingen slagerij voorlopig van de baan

2 mei 2024 Redactie Vleesmagazine Unsplash
Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) heeft een nieuw eindbod voor de cao gestuurd naar vakbond FNV. Hiermee zijn de geplande acties in de slagerij in elk geval tot 8 mei van de baan.

In november 2023 startten KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het slagersbedrijf. Het grote struikelblok waren de lonen. Na een verschillende onderhandelingsrondes besloot KNS een eindbod te sturen naar de vakbonden. FNV wees dit bod af en stuurde 27 april een ultimatum naar KNS.

Nieuw eindbod KNS

Dit ultimatum was voor KNS een reden om nieuwe gesprekken te voeren met zowel FNV als de werkgevers. De uitkomst is een nieuw, verbeterd eindbod. “In het verbeterde eindbod wordt de productietoeslag per 1 juni 2024 verhoogd van 1,25% naar 3,4%. De overige voorstellen uit het eindbod zijn ongewijzigd”, aldus KNS op de website.

FNV legt dit eindbod voor aan de leden en schort het ultimatum op tot en met 8 mei. KNS verwacht volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bron: KNS / FNV

Altijd op de hoogte blijven?