Nepluvi-voorzitter: 'Mercosur-verdrag leidt oneerlijke concurrentie voor pluimveesector'

23 oktober 2023 Redactie Vleesmagazine Pixabay
Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, denkt dat het Mercosur-verdrag gaat leiden tot oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse pluimveesector. Hij roept daarom op om dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en Zuid-Amerikaanse landen af te wijzen. Daarnaast deelt hij zijn zorgen over de tariefvrije kip uit Oekraïne en benadrukt het belang van een vaccin tegen vogelgriep.

Nederland importeert momenteel ongeveer 850.000 ton pluimveevlees vanwege een grotere vraag dan de binnenlandse productie. Oplaat waarschuwt dat door goedkeuring van het verdrag 180.000 ton extra pluimveevlees naar de EU komt, waarvan een groot deel niet voldoet aan Europese milieu- en dierenwelzijnsstandaarden. Oplaat: “Deze extra import verstoort de markt voor Nederlands pluimveevlees en vormt een bedreiging voor dierenwelzijn en het milieu. En dat terwijl we in Nederland heel duurzaam bezig zijn, bijvoorbeeld met langzaam groeiende dieren, conceptkippen en het Beter Leven 1-ster keurmerk in samenwerking met de Dierenbescherming. Het Mercosur-verdrag ondermijnt al deze inspanningen.”

Duurzame pluimveeproductie

Het verdrag is nog niet goedgekeurd door het Europees Parlement. Oplaat heeft vertrouwen in de Nederlandse politiek en verwacht dat zij het verdrag zal afwijzen, gezien de inspanningen die Nederland doet om duurzame pluimveeproductie te bevorderen en de welzijnsstandaarden voor dieren en het milieu te verhogen. Gezien de mogelijke gevolgen voor de handel tussen beide continenten, is het essentieel dat het verdrag zorgvuldig wordt beoordeeld en dat eerlijke concurrentie en duurzame praktijken worden gewaarborgd. “Vrij handelsverkeer is welkom, maar wel onder gelijke voorwaarden.”

Meest geconsumeerd

Oplaat benadrukt dat pluimveevlees een essentiële bijdrage levert aan het voeden van de wereldbevolking. “Kip is de meest geconsumeerde vleessoort ter wereld, en de vraag naar hoogwaardige eiwitten blijft groeien. De Nederlandse pluimveesector blinkt bovendien uit in duurzaamheid met de laagste CO2-footprint en het minste waterverbruik in vergelijking met andere vleesproducenten. Ik kan daarom zeggen dat ik trots ben op onze sector.”

Kip uit Oekraïne

Ook de tariefvrije export van Oekraïense kip naar de EU is een zorgenkindje voor Oplaat. “Het verlengen van deze regeling is niet goed voor de Oekraïense bevolking en voldoet niet aan de hoge standaarden van de Nederlandse pluimveesector. Slechts een paar Oekraïense oligarchen worden er beter van.” Oplaat maakt zich zorgen over de impact van deze regeling op het verdienmodel van boeren en de sector als geheel.

Vogelgriep

Tot slot benadrukt Oplaat het belang van vaccinatie tegen vogelgriep. “Ik weet dat wetenschappelijke meningen over de aanpak van dit probleem uiteenlopen, maar het is essentieel om handelsbarrières voor gevaccineerd pluimveevlees te verwijderen om vogelgriep effectief te bestrijden.”

Altijd op de hoogte blijven?