Lancering MeatNL voor duurzame vleesketen

21 oktober 2016

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij lanceren het netwerk MeatNL. Doel is om marktgestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens verder te ondersteunen en te stimuleren. De activiteiten van MeatNL zijn gericht op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan.

Duurzaamheidsborging voor slagerijen

Er wordt onder andere gewerkt aan een methode voor duurzaamheidsborging voor slagerijen, wordt onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen, en wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor import of export van duurzamer vlees. Speciale aandacht wordt besteed aan het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren, door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten. Een betere vierkantsverwaarding van duurzamer geproduceerd vlees is in het belang van alle ketenschakels omdat de investeringen in duurzaamheid dan over een groter deel van het dier kunnen worden terugverdiend.

Altijd op de hoogte blijven?