KNS informeert over verplichte herkomstvermelding

7 april 2015 Vleesmagazine Foto: Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie

Slagers zijn sinds 1 april 2015 verplicht voor vers, gekoeld en bevroren vlees het land of de plaats van herkomst te vermelden. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) informeert hen via Mijn KNS over de nieuwe etiketteringsverplichting en geeft antwoord op vragen als 'Wanneer is een product voorverpakt?'.

De verplichte herkomstvermelding geldt voor het vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee. De uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013 stelt deze regels vast. 'Betreft het varkens-, pluimvee of schapen-/geitenvlees dan dienen de plaats waar het dier is gehouden en de plaats van slachting te worden vermeld. Wanneer de geboorteplaats dezelfde is als de plaats van houden en slachting, mag ook alleen 'oorsprong' worden vermeld met de naam van de betreffende lidstaat. Geboorteplaats hoeft dus niet vermeld te worden, maar kan wel invloed hebben op de wijze van vermelden', geeft de KNS aan. 'Dit is terug te lezen in de uitvoeringsverordening bij artikel 5. De verplichting geldt alleen voor voorverpakte producten.'

Rundvlees

Bij rundvlees dient, sinds het jaar 2000, de geboorteplaats, plaats waar het dier gehouden is en plaats van slachting te worden vermeld. Deze plicht geldt nog steeds, ook voor niet-voorverpakte producten. 'Op Mijn KNS vind je meer info over de nieuwe etiketteringsverplichting. Ook is daar aangegeven welke andere informatie op voorverpakte producten moet staan', aldus de organisatie.

Altijd op de hoogte blijven?