Keurslagersdirecteur niet te spreken over Wakker Dier

13 augustus 2012 Edwin Rensen

LEUSDEN - Keurslagersdirecteur Ruud Bakker is niet te spreken over het undercover onderzoek van Wakker Dier over blank kalfsvlees. Hieruit zou blijken dat slechts eenderde van de slagers de juiste informatie over dit type kalfsvlees geeft.

LEUSDEN - Keurslagersdirecteur Ruud Bakker is niet te spreken over het undercover onderzoek van Wakker Dier over blank kalfsvlees. Hieruit zou blijken dat slechts eenderde van de slagers de juiste informatie over dit type kalfsvlees geeft.

Volgens Wakker Dier gaven van de 52 onderzochte Keurslagers 19 slagers toe dat veel kalveren bloedarmoede hebben. 44% ontkende de bloedarmoede en 19% zou ontwijkende antwoorden hebben gegeven. ‘Er zal best een fout antwoord tussen hebben gezeten, maar er wordt een vertekend beeld de ether ingeslingerd door Wakker Dier,’ stelt een geïrriteerde Ruud Bakker. ‘Ik heb verschillende slagers gesproken en er is veel belangrijke informatie uit het door Wakker Dier gemaakte filmpje geknipt. In 5 seconden moet er blijkbaar gescoord worden, terwijl de slagers veel meer verteld hebben. De Nederlandse Keurslagers houden zich aan de wet en verkopen vlees dat aan alle eisen voldoet. Dat lijkt me het belangrijkst. Wel moet er natuurlijk eenduidige informatie aan de klant worden verstrekt. Daar zullen we binnenkort over praten.’ 

Stichting Wakker Dier voert al enige tijd een campagne tegen blank kalfsvlees. Eén miljoen kalfjes worden volgens Wakker Dier jaarlijks met een ijzerarm dieet bewust ziek gemaakt, uitsluitend om een blank kleurtje aan het vlees te geven. Sjoerd Dijkstra van de vleeskalversector geeft in het programma Kassa, in een discussie met Hanneke van Ormondt van Wakker Dier, aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de dieren niet ziek zijn, maar wél over een lager hemoglobine-gehalte (Hb) beschikken.

Kijk hier naar het filmpje dat werd uitgezonden bij Kassa over dit onderwerp

 

Reactie Vereniging van Keurslagers:

Keurslagers geven de consument de keuze tussen blank en rosé kalfsvlees, binnen dit zeer kleine segment is er steeds meer vraag naar het rosé kalfsvlees. Keurslagers zijn op de hoogte van de wettelijke definities over leeftijd bij blank (tot 8 mnd.) en rosé kalfsvlees (tot 12 mnd.). Deze informatie is afkomstig van de PVE en staat vermeld op het extranet van de Keurslagers.

Consumenten stellen veel vragen over vlees in relatie met o.a. dierenwelzijn. De Vereniging van Keurslagers (VvK) loopt voorop als het gaat over participatie met organisaties als Stichting Milieukeur, Stichting Natuur en Milieu, de Dierenbescherming, Biologica etc. Het is juist de Keurslager die voorop gaat en als ‘aanjager’ functioneert op deze dossiers. Met de door u aangeleverde informatie kunnen wij niet vaststellen dat het hier om slagers gaat welke lid zijn van onze vereniging. Dat twee op de drie Keurslagers (of winkeldames?) op een vraag op dit punt over blank kalfsvlees het incomplete of onjuiste antwoord geeft, zoals u stelt, blijkt niet uit de door u aangeleverde informatie. Wij kunnen slechts concluderen dat er van de door u aan ons aangeleverde reacties acht niet goed zijn geweest. Dit betreuren wij uiteraard en mocht dit leden van onze organisatie betreffen, dan zullen wij uiteraard actie ondernemen.

Omtrent de voeding van de kalveren wil ik aangeven dat kalfsvlees in de keurslagerij in de meeste gevallen regionaal bij de mester wordt ingekocht. Dat Keurslagers niet inhoudelijk weten wat er in de door de EU opgestelde factcheets staat omschreven over de voeding is logisch. Dit is een zaak voor de producenten van het kalfsvlees. De Keurslagers verkopen kalfsvlees dat voldoet aan de norm zoals vermeld in deze factscheets. 

De Keurslagers organisatie hecht er waarde aan om te vermelden dat juist zij degene zijn die sinds jaren in overleg zijn met de hierboven genoemde organisaties om juist dierenwelzijn te verbeteren. Dit op een constructieve wijze.

R J Bakker

Directeur

Vereniging van Keurslagers

 

Altijd op de hoogte blijven?