Eco2clean ontwikkelt softwaretool

17 september 2014 Liza Bruggeling

Eco2clean, gespecialiseerd in bedrijfshygiëne, heeft de softwaretool HIMS (Hygiene Information Management System) ontwikkeld. HIMS brengt alle schoonmaakactiviteiten en de daaraan verbonden kwaliteitseisen en kostenpatronen met elkaar in verband.

"Dit is essentieel bij het kunnen sturen op kwaliteit en het borgen van de voedselveiligheid", aldus directeur Gert Visscher.

Een andere pijler van Eco2Clean is het duurzamer maken van de bedrijfshygiëne. "Dit is relatief eenvoudig te realiseren," aldus Visscher. "Bij de schoonmaak kunnen bijvoorbeeld biobased-middelen worden ingezet. Daarnaast hebben we meetapparatuur om het waterverbruik te registreren en te monitoren, en daarmee de kennis om dit verbruik terug te dringen. Met vermindering van het watergebruik daalt ook het energieverbruik."

Strengere kwaliteitseisen

"De overheid stelt steeds strengere kwaliteitseisen aan voedselproducerende en -verwerkende bedrijven," vervolgt Visscher. "Het aantal externe kwaliteitscontroles en audits neemt toe. Nu leven de bedrijven qua hygiënemaatregelen nog vaak van audit naar audit. Ik verwacht dat straks van hen geëist wordt dat zij altijd op auditniveau actief zijn. De kwaliteit van de hygiëne binnen een bedrijf verbetert en wordt geborgd door een goede monitoring van de schoonmaakactiviteiten".

 

 

Altijd op de hoogte blijven?