Classificatieapparatuur slachtvarkens vervangen

DEN HAAG - De Hennessy Grading Probe (HGP2), die gebruikt wordt voor de bepaling van het percentage mager vlees van geslachte varkens, wordt vanaf 3 oktober niet langer gebruikt. CGM komt daarvoor in de plaats.

DEN HAAG - De Hennessy Grading Probe (HGP2), die gebruikt wordt voor de bepaling van het percentage mager vlees van geslachte varkens, wordt vanaf 3 oktober niet langer gebruikt. CGM komt daarvoor in de plaats.

Onderdelen van de HGP2 zijn niet meer leverbaar. Het Productschap Vee en Vlees heeft daarom in samenwerking met BV CBS nieuwe apparatuur laten testen. Op grond van deze testen en een uitsnijproef wordt de HGP2 vervangen door de Capteur Gras/ Maigre (CGM) van het Franse Sydel.

Karkas
Daarnaast heeft de EU in 2006 besloten om de wijze waarop het mager vlees percentage wordt berekend aan het passen: de raming van het percentage mager vlees wordt nog alleen gebaseerd op versnijding van de vier belangrijkste deelstukken en niet langer op basis van versnijding van het gehele karkas. Hierdoor wordt nauwkeuriger het percentage mager vlees bepaald. Aangezien de laatste Nederlandse uitsnijproef dateert van 2004/2005 is de huidige formule voor het percentage mager vlees nog gebaseerd op de oude EU systematiek.

De CGM is net zoals de HGP2 een prikpistool dat de spek- en spierdikte meet tussen de derde en vierde rib van achter, 6 cm uit de mediaan. De gemeten millimeters spek en spier worden met een formule omgerekend naar een percentage mager vlees. Bij deze uitsnijproef is ook de nieuwe EU systematiek voor de berekening van het % mager vlees gebruikt.
 

Lees ook
Investeren: ja of nee?

Investeren: ja of nee?

Wanneer ik in ons bedrijf rondloop en ik zie wat er aan apparatuur aanwezig is, denk ik wel eens terug aan hoe de situatie was bij onze start 27 jaar geleden. Wij namen een moderne en goed ingerichte slagerij over, zoals het toen omschreven werd door de verkoper. ‘

‘Ik ontdek nog altijd nieuwe mogelijkheden met worstmaken’

‘Ik ontdek nog altijd nieuwe mogelijkheden met worstmaken’

Hoe beter je je apparatuur inzet, hoe meer het oplevert. Dat geldt voor snelheid, precisie, hygiëne en al die andere zaken rond vleesverwerking. Het is een kwestie van communicatie tussen de verschillende technische onderdelen en vooral een kwestie van openstaan voor wensen, kansen en (nieuwe) mogelijkheden.

‘De evolutie van weegschalen is al lang aan de gang’

‘De evolutie van weegschalen is al lang aan de gang’

Hoe beter je je apparatuur inzet, hoe meer het oplevert. Dat geldt voor snelheid, precisie, hygiëne en al die andere zaken rond vleesverwerking. Het is een kwestie van communicatie tussen de verschillende technische onderdelen en vooral een kwestie van openstaan voor wensen, kansen en (nieuwe) mogelijkheden. Vandaag het derde deel van deze rondvraag...