Willen stoppen is één, kunnen stoppen is twee

openingsfoto

In het eerste artikel behandelden we het onderwerp ‘stoppen met werken’. Het tweede artikel ging met name over de specifieke rollen van verschillende adviseurs als u overweegt op te houden met ondernemen. De financieel planner bekijkt samen met u of u ook na staking voldoende middelen heeft om het leven op de door u gewenste manier voort te zetten.

Om u te laten zien hoe een financieel planner kan ondersteunen, zetten we dit uiteen in de casus van Tim en Marieke. Zij hebben een slagerij in het midden van het land. Tim (61) is inmiddels op een leeftijd gekomen dat hij erover denkt te stoppen met werken. Hij is hierover al een poosje in gesprek met zijn bedrijfsadviseur. Tim heeft zich met zijn bedrijfsadviseur en zijn accountant goed voorbereid op de verkoop van de onderneming.

Fiscaal klopt het allemaal en de onderneming is gewaardeerd, maar eerlijk gezegd valt de mogelijke verkoopprijs Tim een beetje tegen. Hij had op meer gerekend. Uitgangspunt voor alle gemaakte berekeningen is de werkelijke opbrengst na belastingen van de onderneming.

WHIN-methode

De financieel planner besprak met de bedrijfsadviseur en Tim de WHIN-methode; een methode die door veel ondernemers als een waardevolle toevoeging wordt gezien in het gehele proces rondom de verkoop van de onderneming. Helaas wordt deze methode slechts in beperkte mate toegepast. Hoewel de werkelijke waarde van de onderneming voor de verkoop het uitgangspunt is, krijgt de ondernemer antwoord op de meest relevante vraag die iedere ondernemer zichzelf zal stellen voordat hij zijn onderneming verkoopt: kan ik mijn gewenste levensstijl handhaven? Kan ik doorleven zoals ik gewend ben? WHIN staat namelijk voor: wat heb ik nodig? Tijdens het proces van verkoop van de onderneming is de impact op de financiële privésituatie veelal onderbelicht. En dat terwijl in sommige gevallen de opbrengst van een onderneming juist een belangrijke basis vormt voor de toekomstige financiële mogelijkheden.

Gestopt, en dan?

Een andere heel relevante vraag die de ondernemer zich vaak niet stelt, is: wat ga ik eigenlijk doen met de extra tijd die ik dagelijks heb als ik niet meer werk? Hoe ziet mijn leven eruit over tien jaar? Kunnen we nog eens verhuizen? Of een woning in het buitenland kopen? Hoe zetten we ons geld optimaal in om onze wensen te realiseren? Hoeveel rendement moet ik realiseren om van de opbrengst van mijn onderneming levenslang te kunnen genieten en mijn gewenste levensstijl te bereiken of te handhaven? Allemaal vragen die door het gebruik van de WHIN-methode bij

financial life planning aan bod komen.

De waarde van de onderneming wordt bepaald door de marktwaarde, niet door wat u nodig heeft. Er is sprake van twee strikt gescheiden werelden. Enerzijds de waarde van de onderneming in het economisch verkeer, en anderzijds kan de rekensom ‘Wat heb ik nodig’ met name ondersteunen in de uiteindelijke beslissing al dan niet te verkopen. Indien de onderneming minder opbrengt dan gedacht, moeten de berekeningen opnieuw worden gemaakt. Maak meerdere berekeningen, waarbij sprake is van een pessimistisch, neutraal en optimistisch scenario. Houd daarbij in het achterhoofd dat in de huidige marktverhoudingen het niet ondenkbaar is dat u een deel van de overname voor de koper moet financieren om de overdracht mogelijk te maken. Daarmee wordt uiteraard rekening gehouden in uw financiële planning.

Geld in het leven

Even terug naar de casus van Tim en Marieke. De onderstaande financiële zaken spelen een rol in hun leven. Dit is overigens een versimpelde weergave.

Ze hebben een gezamenlijk inkomen van €120.000 per jaar (winst uit onderneming voor belasting). De slagerij en het winkelpand zijn in eigendom en Tim wil het pand graag verkopen. De overnemende partij heeft wel interesse in de winkel. De makelaar schat de verkoopopbrengst van het winkelpand op €220.000. Behalve een AOW-uitkering en een lijfrenteverzekering die Tim vanaf zijn 62e jaar €8000 bruto uitkeert, zijn er geen inkomsten nadat ze zijn gestopt met werken. Tim en Marieke hebben inmiddels een vermogen opgebouwd van €75.000. Het deel dat ze binnen vijf jaar nodig hebben, staat op een spaarrekening, de rest is belegd. In de planning is gerekend met een nettorendement van 4 procent. Het echtpaar heeft een eigen woning met een verkoopwaarde van €425.000 en een hypotheek waarop over vijf jaar €100.000 wordt afgelost uit de levensverzekering. Er resteert dan nog een aflossingsvrije hypotheek van €100.000. Tim en Marieke hebben goed voor ogen welke levensstijl ze ambiëren. Ze willen het gewoon goed hebben, genieten van kleine dingen en eropuit met de kinderen en kleinkinderen. Ze denken een netto besteedbaar inkomen nodig te hebben van €4000 per maand, oftewel €48.000 op jaarbasis.

tekst gaat verder onder de tabellen...

kaders-vlm4 Toelichting:
Boven is het gewenste netto besteedbaar inkomen weergegeven. Dit is het inkomen dat Tim en Marieke willen uitgeven aan consumptieve uitgaven en vaste lasten : €48.000 per jaar. Door inflatie stijgen de uitgaven jaarlijks. In de planning is rekening gehouden met 2 procent inflatie. Tim en Marieke kunnen hun uitgaven niet geheel betalen uit hun inkomen. Daarom leven ze voor een deel ook van hun vermogen. De ontwikkeling van het vermogen zien we in de onderste grafiek. We zien in het jaar van verkoop van de onderneming en het winkelpand een groei van het contant beschikbare vermogen. Daarna neemt het vermogen af door aanvulling op het inkomen. Hierdoor begrijpen Tim en Marieke dat ze de door hen gewenste levensstijl kunnen handhaven tot de 93-jarige leeftijd van Tim. Ze kregen een helder antwoord op de vraag ‘Wat heb ik nodig?’ en kunnen met een gerust hart de onderneming loslaten en aan de andere kant van de toonbank gaan staan.

Genoeg!

Hoewel Tim gedacht had meer te kunnen krijgen voor zijn onderneming, is de koper bereid €420.000 te betalen als overnamesom. De financieel planner bespreekt met Tim en Marieke de gevolgen voor hun financiële positie. Hieruit blijkt dat Tim en Marieke hun vermogen kunnen inzetten om de door hun gewenste levensstijl te handhaven tot het moment dat Tim 93 jaar oud is bij ongewijzigde persoonlijke situatie.

Tips

  • Laat de financieel planner tijdig aanschuiven in het proces.
  • Stilstaan bij ‘Wat heb ik nodig’ doen we idealiter voorafgaand aan het verkoopproces, maar zeker vóór het zetten van de handtekening.
  • De uitkomst van de WHIN-methode kan de overnameprijs van de onderneming beïnvloeden, maar is niet leidend.
  • Soms is de prijs die voor de onderneming wordt geboden niet die je had gewild, maar is de kans klein dat er een andere partij langskomt die meer geeft. Neem dan genoegen met minder!
  • Inzicht, overzicht en uitzicht, het financiële totaalplaatje geeft gemoedsrust.

Lees ook de eerdere artikelen uit de reeks:

Dossiers
Lees ook
Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig houden met bedrijfsopvolging. Het is echter goed om hier tijdig bij stil te staan.

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

De deadline voor de btw-aangifte en -betaling over het derde kwartaal nadert. Ondernemers hebben tot 31 oktober de tijd om dit te doen. Volgens de Belastingdienst hebben bijna vier op de tien startende en kleine ondernemers een herinnering nodig om dit tijdig te doen. Daarom geeft de Belastingdienst vijf tips voor een goede en efficiënte aangifte.

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Ondernemers kunnen hun belastingszaken op drie manieren regelen. Via administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener of via de website van de Belastingdienst. Maar welke manier past bij welke ondernemer? De Belastingdienst geeft advies.