Verbeteren is durven loslaten

1 januari 2015

Bakkers-in-bedrijf_jannes_schuiling-210x300 Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Daarom is loslaten, ofwel anders denken en doen, een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te blijven. Gemakkelijk is dit echter niet.

“Ik ben altijd succesvol geweest en kreeg alles voor elkaar. Het ging me altijd voor de wind en maakte me nergens zorgen over. De zaken liepen goed. Ik ging voor kwaliteit en dat werd door mijn klanten gewaardeerd. Ik had veel vaste klanten. Bovendien was de sfeer in het bedrijf prima. Ik heb altijd met een kleine, hechte groep mensen gewerkt. Zij wisten precies wat ik wilde en ze hadden aan een half woord genoeg. Ik stond tussen de mensen, maar was wel dé baas. Ik gaf aan hoe en wat er moest gebeuren en dit werd dan ook gedaan. Het ging precies zoals ik het wilde. Ik zat erbovenop, ervan overtuigd dat de manier waarop ik het deed goed was. Sinds enige tijd gaat het lastiger. Ik heb te maken met meer concurrentie en mijn klanten willen meer beleving. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van mijn producten. Bovendien moet ik mijn medewerkers anders aansturen en motiveren.”

Dit is een casus uit mijn dagelijkse praktijk. Misschien herkent u zich erin. U heeft te maken met veranderende omstandigheden, waardoor uw manier van werken niet meer toereikend is, maar u moeilijk anders kunt. U hebt uw eigen manier van denken en doen, uw eigen wijze en misschien wel uw eigen gelijk ontwikkeld. Wanneer de omstandigheden veranderen, heeft dat dikwijls tot gevolg dat u datgene moet loslaten wat voorheen zo vanzelfsprekend en succesvol bleek te zijn. Dit vraagt van u om uw eigen overtuigingen en veronderstellingen tegen het licht houden en uw eigen handelen te heroverwegen. Wanneer u goed naar uzelf kijkt, durft u uw eigen gelijk ter discussie te stellen en durft u zich de vraag te stellen of u nog steeds ‘de goede dingen goed doet’.

Ik spreek heel bewust van ‘durven’, want ik weet uit de praktijk dat dit voor veel mensen niet gemakkelijk is. Objectief, kritisch en eerlijk naar jezelf kijken is in de dagelijkse hectiek niet of nauwelijks mogelijk . Het zelfbeeld dat iemand heeft, blijkt namelijk heel vaak niet te kloppen. Zo zijn er veel mensen die zichzelf overschatten en hierdoor noodzakelijke veranderingen ernstig belemmeren.

Hoe goed ken ik mezelf?

Wellicht flitst de vraag ‘Hoe goed ken ik mijzelf eigenlijk?’ nu door uw hoofd. Waarschijnlijk denkt u uzelf genoeg te kennen. In dat geval staat u niet alleen. De meeste mensen denken volledig bewust te zijn van hun denken en van de manier waarop ze zich gedragen. Dit fenomeen wordt door de sociaal-psycholoog Emily Pronin ‘introspectieve-illusie’ of ‘zelfreflectie- illusie’ genoemd. In werkelijkheid is het namelijk niet waar dat mensen zich echt bewust zijn van hun denken en doen. Hoe en wat mensen denken en hoe zij zich gedragen, is vooral een onbewust proces. Zelfreflectie, verandering en ontwikkeling is daarom zonder feedback of hulp van anderen zo goed als onmogelijk.

Een nieuw jaar betekent vaak een nieuw begin. Hoe kritisch gaat u in 2016 naar uzelf kijken? Grijpt u het nieuwe jaar aan om uw eigen organisatie onder de loep te nemen? Bent u tevreden met uw huidige situatie of staat u open voor nieuwe ontdekkingen, nieuwe kansen? Laat in het laatste geval uw zelfbeeld geen belemmering zijn, maar zet alle facetten van uzelf op scherp. In samenwerking met een externe professional komt u doelbewust tot actie. Niets is veranderlijker dan de mens. Gelukkig maar!

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?