Eindbod cao slagersbedrijf naar vakbonden

28 maart 2024 Unsplash

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) kondigde vorige week aan niet verder te onderhandelen over een nieuwe cao voor het slagersbedrijf en met een eindbod te komen. Op 27 maart stuurde KNS dit eindbod naar de vakbonden.

De huidige cao voor het slagersbedrijf had een looptijd tot 1 maart 2024 en is inmiddels afgelopen. KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen onderhandelden een aantal maanden over tijd over een nieuwe cao, maar kwamen er niet uit. Het grote struikelblok waren de looneisen van de vakbonden. Na de vijfde onderhandelingsronde op 18 maart besloot KNS niet verder te onderhandelen en kondigde een eindbod aan. Op 27 maart stuurde KNS dit eindbod naar de vakbonden.

Wat houdt het eindbod in?

Op de website gaat KNS in op de belangrijkste elementen uit het eindbod. Dit zijn de looptijd, lonen, reiskostenregeling, een stagevergoeding voor BOL-studenten en moderniseren van buitengewoon verlof. Wat betreft de looptijd stelt KNS achttien maanden voor: van 1 maart 2024 tot 1 september 2025.

Lonen

Gedurende deze maanden wil KNS de lonen drie keer verhogen. Namelijk:

  • Per 1 maart 2024 met 5,5 procent
  • Per 1 november 2024 met 1,0 procent
  • Per 1 april 2025 met 3,5 procent

“In verband met de harde en onverwachte stijging van het minimumloon gedurende de looptijd van de per 1 maart 2024 afgelopen cao, worden treden 0, 1 en 2 van salarisschaal 2 en trede 0 van salarisschaal 3 uitgezonderd in dit voorstel”, meldt KNS. “Deze treden volgen gedurende de looptijd van de cao de stijging van het wettelijk minimumloon. In de praktijk betekent dat een aanpassing per 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025. Vanzelfsprekend is ook salarisschaal 1 uitgezonderd van de loonstijgingen.” BOL-studenten krijgen een stagevergoeding van € 350,- bruto per maand van het stagebedrijf.

Reiskosten

Wat betreft de reiskosten wil KNS vanaf 1 maart de kilometervergoeding verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Voor medewerkers die op eigen initiatief verder weg gaan wonen geldt een aangepaste reiskostenvergoeding. “Ook voor die categorie geldt dat de vergoeding maximaal gebaseerd kan zijn op 55 kilometer per enkele reis”, aldus KNS.

Verlofregeling

Tot slot wil KNS de buitengewoon verlofregeling te moderniseren. KNS: “Zo komt bijvoorbeeld de verlofdag bij ondertrouw te vervallen. Het permanent opnemen van een aantal experimentele cao-regelingen zoals de mantelzorgregeling en er is een werkafspraak voorgesteld voor het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van het vereenvoudigen van de cao-loontabel door het beperken van het aantal treden en het verwerken van de productietoeslag daarin.”

Reactie vakbonden

KNS gelooft dat dit eindbod “een zeer redelijk marktconform aanbod is” en spreekt de hoopt uit dat dit gaat leiden tot een nieuwe cao. De vakbonden kunnen dit eindbod aanvaarden of afwijzen. KNS verwacht medio april een reactie van FNV en CNV Vakmensen. Bij aanvaarding volgt er nieuwe cao. Bij afwijzing kunnen er acties volgen.

Altijd op de hoogte blijven?