Merendeel slagers ziet omzet stijgen

8 november 2023 Ron Duijkers Pixabay
In de eerste helft van dit jaar is de omzetontwikkeling voor een ruime meerderheid van de ruim tweeduizend slagers die Nederland begin dit jaar telde positief verlopen. 

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van 67 procent van de slagersbedrijven, bij 3 procent stabiliseerde de omzet en bij 30 procent daalde de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Van de slagersbedrijven met stijgende omzetten noteerde 46 procentpunt in het eerste kwartaal een zogenaamde normale omzetgroei en 21 procentpunt een snelle groei. Het CBS rekent slagersbedrijven met een omzetstijging tot en met 20 procent tot de normale stijgers en met meer dan 20 procent groei tot de snelle stijgers. De meeste omzetstijgers (72 procent) werden in het eerste kwartaal gemeten bij de kleinste slagersbedrijven (één werkzame persoon), de minste (65 procent) bij de middelgrote slagersbedrijven (twee tot tien werkzame personen). Van de 30 procent slagersbedrijven die hun omzet in het eerste kwartaal zagen dalen, behoorde het grootste deel (24 procent van het totaal aantal slagers) tot de zogenaamde ‘normale dalers’ (omzetdaling tot en met 20 procent). Bij 6 procent van de slagers nam de omzet in het eerste kwartaal met meer dan 20 procent af (snelle dalers). 

Grootste slagersbedrijven

In het tweede kwartaal van dit jaar bleef het aantal omzetstijgers onder de slagersbedrijven (65 procent) vrijwel gelijk aan het aantal stijgers in het eerste kwartaal (67 procent). In tegenstelling tot het eerste kwartaal domineerden de grootste slagersbedrijven echter duidelijk de omzetgroei in het tweede kwartaal. Bij bijna driekwart (74 procent) van de grootste slagers steeg de omzet in deze periode. Bij 59 procent van de grootste slagers was hierbij sprake van een normale omzetgroei en bij 15 procent van een snelle omzetgroei. Voor 23 procent van de grootste slagers kleurde de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal rood, waarbij voor 2 procent een snelle daling met meer dan 20 procent gold. Bij zowel de kleinste als de middelgrote slagers was de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal overwegend positief: bij beide categorieën steeg de omzet in het tweede kwartaal bij 64 procent van de bedrijven.

Supermarkten

Gespecialiseerde voedings- en genotwinkels zoals slagers, viswinkels, groente- en fruitwinkels en slijterijen telden in totaal in de eerste helft van dit jaar nagenoeg evenveel omzetstijgers als de slagersbedrijven. In het eerste kwartaal steeg de omzet van 66 procent van het totaal aan gespecialiseerde foodbedrijven en in het tweede kwartaal van 64 procent van deze bedrijven. Onder de gespecialiseerde voedingswinkels scoorden de slagers en de groente- en fruitwinkels het best in de eerste helft van dit jaar. Supermarkten overtroffen zowel in het eerste (70 procent omzetstijgers) als het tweede kwartaal (72 procent omzetstijgers) van dit jaar de prestaties van de gespecialiseerde foodbedrijven.

Altijd op de hoogte blijven?