Bakkers-in-bedrijf_jannes_schuiling-210x300 Sommige ondernemers zijn van mening dat je niet gelukkig hoeft te zijn met je werk om succesvol te zijn. En je geen goede relatie hoeft te hebben met je collega’s. Zij vinden dat werk niet persoonlijk is. Al meer dan vijfentwintig jaar ben ik werkzaam in tal van bedrijven, groot en klein: in zowel de publieke als private sector. Op basis hiervan denk ik te kunnen zeggen dat mensen die gelukkig zijn in hun werk en een goede relatie hebben met hun collega’s, wel degelijk betere medewerkers zijn. Medewerkers die betrokken zijn bij hun werk en hun collega’s, werken harder en slimmer.

De vraag is in welke mate dat gebeurt. Echt emotioneel en intellectueel betrokken bij hun werk en hun bedrijf zijn er volgens mij maar weinig. Veel te veel mensen kan het weinig tot niets schelen wat er om hun heen gebeurt. Zij interesseren zich niet echt voor hoe het gaat met het bedrijf waarin ze werken. Zij hebben een negen tot vijf-mentaliteit. Dan is er nog een groep de ik de ‘actief negatieven’ noem. Dit zijn medewerkers die bewust tegenwerken, hun collega’s treiteren en in het algemeen schade aanrichten aan het bedrijf. Medewerkers die hun ziel en zaligheid geven aan hun werk is meer uitzondering dan regel.

Het is een ramp om met ongeïnteresseerde en ongelukkige medewerkers samen te werken. Bovendien voegen ze weinig waarde toe en ze hebben een negatieve invloed op het bedrijf in het algemeen. Wat nog erger is, zijn leidinggevenden die niet betrokken zijn bij hun werk. Omdat zij als voorbeeld dienen voor hun medewerkers, infecteren zij de hele organisatie met hun (negatieve) gedrag. De emoties en mindset hebben daarmee direct invloed op de prestatie van het bedrijf. Er bestaat een directe relatie tussen wat mensen denken en hoe ze zich voelen. Hoe en wat wij denken, beïnvloedt ons gevoel en onze emoties. En onze emoties beïnvloeden de manier waarop wij denken.

Misschien vindt u het wel soft, maar uiteindelijk doet gevoel ertoe. Ook op het werk. Belangrijk dus om daar rekening mee te houden. Volgens Prof. Dr. Annie McKee bestaat er een directe relatie tussen gevoel, gedachten en acties. Mensen met vooral negatieve gedachten zijn hierop zo gefocust dat ze aan niets anders kunnen denken. Dit gaat ten koste van creativiteit of het maken van goed overwogen beslissingen. Frustratie, woede en stress maken dat je als het ware met oogkleppen op loopt. Gebrek aan betrokkenheid is volgens haar een natuurlijke reactie op negatieve emoties. Ditzelfde geldt overigens ook voor extreem positieve emoties. Ook dit kan leiden tot minder creativiteit en mogelijk tot het nemen van te veel risico’s.

Als emoties ertoe doen op het werk, wat moet je dan doen om betrokkenheid en daarmee de prestaties in organisaties te vergroten? Volgens McKee zijn drie dingen noodzakelijk voor het realiseren van volledige betrokkenheid en geluk:

Visie: Mensen willen zich een helder beeld kunnen vormen van de toekomst en hoe zij daarin passen. Mensen leren en veranderen als zij hun persoonlijke visie kunnen verbinden aan die van de organisatie. Het is jammer dat de meeste ondernemers het moeilijk vinden om een heldere visie te schetsen, waaraan medewerkers zich kunnen verbinden. Het beeld blijft meestal vaag.

Zingeving: Medewerkers willen het gevoel hebben dat hun werk ertoe doet. En dat de bijdrage die zij leveren erg belangrijk is. Zij willen dat hetgeen wat zij doen en de organisatie, grote invloed heeft op andere mensen.

Relaties: Mensen sluiten zich aan bij organisaties, maar vertrekken vanwege hun baas. Medewerkers gaan voor hechte, vertrouwde, beschermende relaties. Dit maakt dat zij willen bijdragen aan de organisatie.

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?