Foto: Sandy Millar via Unsplash

Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenregime ingrijpend veranderd. Indien u vóór 1 januari 2018 in het huwelijksbootje bent gestapt, geldt de algehele wettelijke gemeenschap van goederen. Zo valt bij ondernemers ook de eigen zaak na het huwelijk in de gemeenschap.

Sinds 1 januari 2018 geldt tussen echtgenoten een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor vallen niet automatisch meer alle bezittingen en schulden van de echtgenoten in de gemeenschap. Dit betekent echter niet dat de onderneming ten aanzien van de gemeenschap volledig buiten schot blijft.

Getrouwd vanaf 1 januari 2018

Vanaf deze datum blijven de bezittingen en schulden van de echtgenoten vóór het huwelijk privévermogen van de echtgenoten. Daarnaast blijven de voor of tijdens het huwelijk verkregen erfenissen of schenkingen aan de betreffende echtgenoot toebehoren. Een onderneming die reeds voor het huwelijk bestond, valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Echter, geldt voor een voorhuwelijkse onderneming wel dat de echtgenoot-ondernemer een redelijke vergoeding voor zijn kennis, vaardigheden en arbeid moet betalen aan de gemeenschap.

Redelijke vergoeding

De hoogte van voornoemde redelijke vergoeding en de manier waarop deze berekend dient te worden, is onduidelijk. De wetgever heeft niet voorzien in duidelijke richtlijnen om deze open norm in te vullen. Zolang deze open norm nog niet is ingevuld door de praktijk en de rechtspraak lijkt het maken van duidelijke onderlinge afspraken de beste optie. Deze afspraken zullen de echtgenoten vervolgens moeten laten opnemen in huwelijkse voorwaarden.

Wetsvoorstel

Aanvankelijk gold de redelijke vergoeding aan de gemeenschap ook voor huwelijken die waren ontstaan vóór 1 januari 2018. Hierop is even later het wetsvoorstel ‘tegengaan huwelijkse gevangenschap’ ingediend. In dit wetsvoorstel werd verzocht een overgangsregeling in de wet op te nemen, zodat de redelijke vergoeding aan de gemeenschap niet zou gelden voor een huwelijk ontstaan vóór 1 januari 2018. Uiteindelijk is dit wetsvoorstel op 17 november 2020 door de Tweede Kamer aangenomen.
Ook met de nieuwe wijziging in de wet blijft het van belang om na te denken over huwelijkse voorwaarden en u gedegen te laten adviseren. Het is wenselijk om zakelijk en privé gescheiden te kunnen houden, zodat er achteraf geen discussies ontstaan.

Logo Smit en smit advocaten_Klein
Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Altijd op de hoogte blijven?