Cijfers begrijpen

8 mei 2023 Marieke Pols

Budgetten, jaarcijfers en rapportages. Cijfers begrijpen is een belangrijk onderdeel van ondernemen, maar niet elke (vers-)ondernemer is er goed in. Hun ambacht uitoefenen en nieuwe producten ontwikkelen is geen probleem, maar cijfers zijn andere koek. Want wat betekenen die cijfers in een financiële rapportage nou allemaal? Bedrijfseconoom Hans Go wil met zijn boek ‘Wat zeggen die cijfers eigenlijk’ niet-financiële professionals en ondernemers een “financiële helicopterview” bieden. Go biedt zoals hij zelf zegt “geen stoomcursus in accounting, maar een praktijkgericht boek”. Hij legt alles stap voor stap uit en leidt de lezer op “natuurlijke wijze door de financiële rapportage”.

Hij begint bij het begin: waarom zijn financiële rapportages noodzakelijk en wat zijn de basisprincipes. Daarna legt hij de materie verder uit aan hand van de businesscase van Mario IJS. Mario maakt in zijn vrije tijd ijs. Hij besluit het roer om te gooien en een eigen onderneming te starten. Go volgt de onderneming van de start tot de verkoop drie jaar later. Go laat de financiële looptijd van de onderneming zien, gaat in op de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Daarna volgen er nog hoofdstukken over begrotingen, ratio-analyse, investeringsanalyse en Free Cashflow.

Cijfers zijn taaie kost, dat kan ook Go niet voorkomen, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het een overzichtelijk en prettig leesbaar boek is geworden met geen eindeloze lappen tekst. Hij beschrijft helder en feitelijk wat alle cijfers nou precies betekenen en verduidelijkt alles aan de hand van één voorbeeld, de business case van Mario IJS. Dat is prettig, want doordat Go slechts één voorbeeld gebruikt, hoef je als lezer niet steeds tussen verschillende bedrijven te schakelen. Het boek bevat veel figuren en tabellen die de korte stukken tekst onderbreken. Ook geeft Go tussendoor zinnige tips die in een apart kader staan en zijn daardoor direct te herkennen. Elk hoofdstuk start met een inleiding, die duidelijk omschrijft wat er aan bod komt, en eindigt met een samenvatting. Tot slot his het boek voorzien van een goede inhoudsopgave en register, waardoor het ook geschikt is als naslagwerk.

Al met al is “Wat zeggen die cijfers nu eigenlijk” het praktische boek wat Go in de inleiding belooft. Zoals hij zelf zegt: “Het geeft je basiskennis, je leert de grote lijnen zien, de hoofd- en bijzaken te onderscheiden, het zorgt ervoor dat je weet wanneer je moet doorvragen en geeft je tips en tricks rondom financiële rapportages.”

Prijs: 27,99 | ISBN 9789089656186

Dit boek is te koop bij Libris of andere lokale boekhandels. Steun de boekhandel en koop lokaal!  

Altijd op de hoogte blijven?