Vlees Willy Selten mag niet verkocht worden

13 december 2013

De vleesvoorraad van Willy Selten, die na een grootscheepse recall door de NVWA in bewaring is genomen, wordt niet vrijgegeven. Dat heeft de NVWA laten weten aan de curator van de failliete vleesgroothandel.

De ongeveer 2 miljoen kilo vlees ligt opgeslagen in 4 koel- en vrieshuizen. De curator had verzocht het vlees vrij te geven, omdat er volgens hem niets mee mis is. Verkoop zou zo nog wat inkomsten genereren.

PWC die het verzoek en de administratie van het bedrijf heeft onderzocht, concludeert dat Selten veel meer partijen vlees heeft verkocht dan ingekocht.

Daarom is sprake van een ongedocumenteerde vleesstroom en kan geen zekerheid worden gegeven over de herkomst, de traceerbaarheid en de identificatie van het inbeslaggenomen vlees.

Het vlees kan, net als gevaarlijk diergeneesmiddel fenylbutazon, in alle partijen vlees zijn terechtgekomen. Om die redenen vindt PWC dat het geen EG-waardig vlees is.

Grote recall

De NVWA besloot in het voorjaar van 2013 tot een grootschalige recall omdat herkomst, traceerbaarheid en identificatie van het vlees niet kan worden aangetoond.

Ook waren partijen paardenvlees als rundvlees gedeclareerd. Bovendien bleek paardenvlees waarin fenylbutazon was aangetroffen, niet traceerbaar.

In 2011 heeft Selten ruim 400.000 méér vlees verkocht dan ingekocht, voor 2012 is dat ruim 1,1 miljoen kilo.

Op basis van het eigen onderzoek, het strafrechtelijk onderzoek en het PWC-onderzoek concludeert de NVWA dat niet vaststaat dat het vlees voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften.

"Geen van de partijen kan als veilig worden aangemerkt", stelt de NVWA. "Daarom blijft het vlees in bewaring."

Altijd op de hoogte blijven?