Transitietool voor meer kalveren bij de koe

22 september 2022 Redactie Vleesmagazine

Caring Farmers presenteert ‘Kalfjes bij de Koe’: een transitietool voor boer en burgers om samen te werken aan meer kalfjes bij de koe. De website helpt burgers om kalf-bij-koe zuivel te kopen waardoor de boerderijen verder kunnen ontwikkelen.

Ook verzamelt de website de praktische ervaringen van boeren zodat andere boeren ook kunnen omschakelen en het welzijn van kalf en moederkoe verbetert. Caring Farmers werkt in deze campagne samen met vele organisaties aan voorlichting voor consumenten, een nieuwe keten voor kalf-bij-koe zuivel en verdienmodellen voor de melkveehouder.

Project Kalf bij Koe

Het ministerie LNV wil een andere kalverhouderij vanwege stikstof, antibiotica gebruik, klimaat en hoge kalversterfte. Caring Farmers wil met kalfjes bij koe de transitie versnellen, door boeren te verbinden boeren en consumenten te helpen met diervriendelijker consumeren. Van boerderijen met veel ervaring met kalf bij koe én van boeren die daar net mee starten zodat ook zij een meerprijs kunnen ontvangen. Caring Farmers is geen keurmerk of een controlerende instantie, maar werkt wel samen met Dierenbescherming, Eyes on Animals en Stichting Demeter aan standaardisering en mogelijk een keurmerk.

Kalf bij de koe is zeldzaam

Nederland telt ruim 14 duizend melkveehouders, maar bij slechts 30-40 boeren worden de kalfjes voor langere tijd bij de koe gehouden. Caring Farmers staat voor een diervriendelijke landbouw waar dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Voor zoogdieren betekent dat ze kunnen zogen. Momenteel worden kalveren standaard weggehaald bij de moeder, zodat de moedermelk geheel ter beschikking is voor de mens en voor lage prijs in het supermarktschap staat. Of het wordt geëxporteerd in de vorm van kaas of melkpoeder. De kalfjes – ook de meesten van biologische melkveehouders – verdwijnen naar de kalverhouderij en worden voor 90% geëxporteerd in de vorm van kalfsvlees als ze 6-8 maanden oud zijn. De kennis rondom het houden van kalveren bij de koe is nagenoeg verdwenen.

Pionieren

Hoewel het niet meer dan normaal is dat jonge zoogdieren zogen bij de moeder, moeten boeren weer opnieuw leren hoe dit moet. Het betekent een grote omslag: een andere kijk op en omgang met de dieren; kostbare stalaanpassingen en minder melk om te verkopen. Daarvoor is dus een hogere melkprijs en een ander afzetkanaal nodig. De campagne startte in januari met twee boeren met samen 3 decennia aan ervaring: Gerjo Koskamp en Corné Ansems. Zij deelden hun ervaringen over hoe zij na 3 maanden de kalveren spenen. Ook ontkrachtten zij mythes als “alle kalfjes worden wild”. Inmiddels wisselen zo’n 20 boeren ervaringen uit in een appgroep en is in juni een eerste Kalf-bij-Koe bijeenkomst georganiseerd met 50 deelnemers.

Consument is onwetend

De meeste consumenten staan nooit stil bij het feit dat de melk en kaas die ze consumeren, alleen maar kan worden geproduceerd als de koe ieder jaar een kalf krijgt om de melkproductie op gang te brengen. Ook bewustere consumenten zoals vegetariërs of mensen die enkel kiezen voor biologische zuivel, beseffen niet dat ook het kalf van een biologische koe in de gangbare kalverhouderij zijn/haar korte leven slijt. Nederlanders zijn notoire kalfsvlees-mijders omdat ze het zielig vinden. Maar wil je écht duurzaam en diervriendelijk consumeren, betekent dat of géén zuivel, of zuivel van kalf-bij-koe boeren én af en toe Nederlands kalfsvlees van kalveren die bij de koe mochten blijven.

Meer informatie op de website https://kalfjesbijdekoe.nl/ 

 

Altijd op de hoogte blijven?