Steunpakket hoge energiekosten voor mkb onvoldoende

17 oktober 2022
Foto: Herbert Wiggerman

De stijgende energiekosten breken veel ondernemers, zoals de bakker, slager en visspecialist op. Het kabinet werkt aan een steunpakket, maar de brancheorganisaties Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), NBOV en Vereniging voor Nederlandse Visspecialisten (VNV) noemen de steunmaatregelingen onvoldoende. "Dit gaat ondernemers niet helpen."

Volgens het plan, tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve mkb (TEK), krijgen kleine en middelgrote bedrijven de helft van de stijgende energiekosten gecompenseerd, bevestigen bronnen aan de NOS. De regeling richt zich met name op energie-intensieve bedrijven zoals bakkers en slagers. Er kleven wel een aantal voorwaarden aan. Bedrijven moeten minstens 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten, minimaal 5000 kubieke meter gas per jaar gebruiken of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit en mogen maximaal 250 werknemers hebben. De regeling geldt minimaal voor een jaar en gaat april 2023 in.

Bewaar 12,5 procent

Brancheorganisaties denken dat deze steun onvoldoende is en hebben een hoop vragen. “Wij zijn blij dat onze noodkreet gehoord is en dat slagers expliciet genoemd werden bij de totstandkoming van de regeling. Maar, met de voorwaarde van 12,5 procent aan energiekosten blijven slagers in de kou staan”, reageert Marian Lemsom van Koninklijke Nederlandse Slagers op de website.

Veel ondernemers als slagers, bakkers en de visspecialisten halen die 12,5 procent niet. Bijvoorbeeld. Bij slagers ligt volgens KNS normaal het verbruik op 2 procent en nu ligt het ondanks de energiebesparende maatregelen vier tot vijf keer hoger. Hiermee voldoen veel slagers niet aan die 12,5 procent en krijgen geen compensatie. “Slagers hebben energie nodig om smakelijke en ambachtelijke producten te maken. Er is veel aandacht voor het besparen van energie met alle gevolgen voor de bedrijfsvoering. In relatie tot alle kostenstijgingen is het moeilijk om nog succesvol, en vooral rendabel, te ondernemen. Moet je dan stoppen met energiebesparende maatregelen om de voorwaarden te halen? Dat is niet de bedoeling.”

Kosten blijven te hoog

Daarnaast stijgen de kosten van energie naar dusdanige hoogtes dat ook als de helft van de kosten worden vergoed, ondernemers nog steeds hoge rekeningen moeten betalen. Als een ondernemer normaal gesproken maandelijks 3.500 euro aan energiekosten betaalt per maand, en nu 42.000 euro moet deze nog steeds iedere maand 21.000 euro ophoesten, meer dan een kwart miljoen op jaarbasis.

Marie-Hélène Zengerink zegt in De Ondernemer: “De gemiddelde bakkerij maakt 5 ton omzet per jaar met een resultaat van 10 procent. Als de energiekosten dan naar 30.000 of soms meer stijgen, houd je volgens onze berekeningen 1.600 euro bruto per maand over. Dat is onder bijstandsniveau. En daar moeten nog de reserveringen voor toekomstige investeringen en dergelijke af. Als je deze rekensom voorlegt aan een middelbare scholier die het vak economie volgt, zou hij zeggen dat het een kansloos bedrijf is. En dat is het ook: kansloos.”

Te laat

Tot slot is er ook kritiek dat de regeling pas in april 2023. Veel te laat volgens de brancheorganisaties. Ook dat de regeling in eerste instantie voor een jaar geldt baart zorgen, omdat verwacht wordt dat de energiekosten de komende jaren hoog blijven. Ook zijn er vragen over wat er gaat gebeuren voor bedrijven met meer dan 250 personeelsleden. Alle brancheorganisaties blijven lobbbyen in Den Haag voor een betere regeling.

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW noemen het voorstel TEK weinig effectief. De ondernemersorganisaties willen zo snel mogelijk duidelijk over welke ondernemers hieronder vallen en gaan de regeling toetsen. "Belangrijk is dat de compensatie voor Nederlandse bedrijven gelijk is aan de steun in andere Europese landen om het speelveld gelijk te houden."

Altijd op de hoogte blijven?