Staatssecretaris opent nieuwe kraamverblijven Livar

23 juni 2023 Redactie Vleesmagazine Livar

De nieuwe diervriendelijke kraamverblijven van Livar zijn officieel in gebruik genomen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat verrichte samen met landbouwgedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg, wethouder Hub Meuwissen van gemeente Echt-Susteren en Livar-directeur Frank op 22 juni de opening door de zeugen en jonge biggen toegang te geven tot hun buitenverblijven.

Tijdens de opening gaf ook Vader Abt, Dom Malachias, van cisterciënzerabdij Lilbosch, waar de bakermat van Livar ligt, de stallen en Livarvarkens zijn zegen. Daarna konden de genodigden de innovaties in en rondom de stallen bekijken. De feestelijkheden werden afgesloten met een proeverij van Livarvleeswaren.

Innovatie in emissies en dierenwelzijn

De twee volledig nieuw gebouwde Livar kraamverblijven in Echt zitten vol met innovaties. In de 160 kraamkamers kunnen de zeugen in vrijheid werpen (bevallen). De zeug en biggetjes hebben in het binnenverblijf altijd een strobed om lekker in te slapen of te spelen en ze kunnen ervoor kiezen om naar buiten te gaan. De zeug blijft minimaal 6 weken bij de biggetjes, waarna de biggen nog eens 6 weken samen blijven met hun broertjes en zusjes, voordat ze naar een Livar vleesvarkensstal gaan. De nieuwe stallen zijn met 3 sterren gecertificeerd door het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Automatische ontmesting

Met financiële steun van Provincie Limburg en EU zijn nieuwe snufjes in de stallen mogelijk gemaakt, zoals automatische ontmesting van zowel het binnen- als buitenverblijf en een stro-instrooisysteem. Automatische ontmesting draagt eraan bij dat er een fris en prettig stalklimaat heerst in de stal en er naar verwachting minder emissies ontstaan. Het instrooisysteem zorgt ervoor dat meermaals per dag vers stro in de lignesten van de varkens bijgestrooid wordt.

Emissiereductie

Scheiding van mest en urine bij de bron, in combinatie met het meermaals per dag gescheiden afvoeren, resulteert in naar verwachting lage emissies van geur, stikstof en CO2. Livar past dit systeem met schuiven toe in zowel de binnenverblijven als de buitenuitlopen van haar nieuwe kraamverblijven. Hoog niveau van welzijn voor de dieren wordt gecombineerd met naar verwachting lage emissies van geur, stikstof en CO2, dit maakt de stallen uniek.

Staatssecretaris Heijnen is als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de beoordeling van emissiearme stalsystemen. De staatsecretaris werkt aan mogelijke verbeteringen in het systeem van beoordeling van emissiearme stallen om zo de werking van die stallen in de praktijk beter te borgen.

Altijd op de hoogte blijven?