Scherp toezicht NVWA op onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest

8 juli 2022 Redactie Vleesmagazine
Foto: Pixabay

Tijdens het Offerfeest 2022 houden dierenartsen van de NVWA scherp toezicht op het doden van dieren. Niet alleen zijn er in elk slachthuis dierenartsen aanwezig, ook houden NVWA, de politie en de Veiligheidsregio's extra controles. Dat maakt NVWA bekend met een persbericht.

In 2022 vindt het Offerfeest plaats van zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli. Het onbewelmd slachten van de dieren – voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen – mag alleen plaats vinden in 44 erkende slachthuizen. NVWA en de politie controleren deze dagen extra op illegale slachtactiviteiten rondom het feest.

Onbedwelmd slachten

In de EU moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden bewusteloos worden gemaakt. Dit bedwelmen betekent dat het dier pijnloos in een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt gebracht. Als een dier volgens religieuze riten geslacht wordt dan mag, onder voorwaarden, het dier zonder bedwelming worden gedood.

Hiervoor gelden sinds 1 januari 2018 de regels uit het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’ zoals deze ook wettelijk vastgelegd zijn in het Besluit houders van dieren. Dit betekent dat bij het onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest er continu een toezichthouder van de NVWA bij het doden aanwezig is. De NVWA houdt er ook toezicht op dat elk dier uiterlijk 40 seconden na de halssnede alsnog wordt bedwelmd, tenzij door een daarvoor gekwalificeerde medewerker van het slachthuis is vastgesteld dat het dier niet meer bij bewustzijn is. Afhankelijk van de snelheid van slachten en het totale aantal dieren dat men slacht is er nog een tweede toezichthouder aanwezig om op het slachtproces toe te zien.

Illegaal slachten

De NVWA en politie controleren of dieren niet illegaal worden geslacht zonder verdoofd te worden buiten een erkend slachthuis. Bij vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. De maximale boete kan oplopen tot euro 87.000 en overtreders kunnen worden veroordeeld tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf.

Altijd op de hoogte blijven?