'Politiek laat middenstanders in de steek

6 maart 2014 AnneMieke Ravenshorst Diederik Samsom Foto ANP

Waar banken het laten afweten als het gaat om financiering van het midden- en kleinbedrijf, voelen ondernemers zich genoodzaakt andere bronnen aan te boren zoals crowdfunding. De politiek - de VVD voorop - laat de middenstanders eveneens in de steek. De PvdA is bezig met een inhaalslag. Diederik Samsom ziet een verschuiving van de sterke inzet van Nederland Kennisland naar wat de 'maakindustrie' wordt genoemd.

Politiek Den Haag moet veel sterker inzetten op de maakindustrie. Nederland kent tientallen kansrijke middelgrote bedrijven; als die worden gestimuleerd om meer tot wasdom te komen, krijgt ook de Nederlandse economie als geheel meer vaart. Dat komt de werkgelegenheid van de middenklasse ten goede.

Dat zegt partijleider Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid in het Financieel Dagblad. Hij haakt in op het rapport 'Naar een lerende economie' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat volgende week wordt besproken in de Tweede Kamer. In dat rapport staat de vraag centraal hoe Nederland het beste kan investeren in zijn ­eigen 'verdienvermogen'.

Middelbaar onderwijs

De WRR doet vooral aanbevelingen voor verbeteringen van het onderwijs. Samsom meent dat daarbij te veel het accent ligt op het wetenschappelijk onderwijs. 'Juist het middelbaar beroepsonderwijs is van groot belang voor de middelgrote maakindustrie. In zo'n bedrijf vindt de innovatie gewoon op de werkvloer plaats. Innovatie vloeit er voort uit het dagelijks bezig zijn met de producten.'

Samsom zegt het omstreden topsectorenbeleid te willen behouden. 'Maar we moeten wel de, in dit geval, glazen bodem breken.' Volgens hem komt 'veel te veel' innovatiegeld nu bij enkele grote bedrijven terecht. 'Het moet in de kokers van de topsectoren juist de kleinere ondernemingen bereiken.'
Om banengroei te stimuleren moeten volgens de PvdA-leider uiteindelijk de lasten op arbeid omlaag. 'Die zijn de laatste vijftien jaar met 6 procent van het bbp gestegen. Dat is bizar!'

Vandaag de dag

In Vandaag de dag van WNL liet ook financieel journalist Eric Smit zich hierover uit. Ondernemers hebben het helemaal gehad met de politiek die volgens hen alleen maar de lasten verzwaart, zo vertelt hij. Het midden- en kleinbedrijf - toch de banenmotor van de economie - is in de steek gelaten door de politiek, aldus Smit. De VVD is er vooral voor de grote corporated bedrijven. Toch roepen politici in de strijd om de lokale stemmers om het hardst dat ze het Midden- en Kleinbedrijf een warm hart toe dragen, maar wat hebben zij de ondernemer nog te bieden?

Altijd op de hoogte blijven?