NVWA treft sulfiet aan in gehakt

9 mei 2018

Tijdens een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt kwam de NVWA  erachter dat deze sulfiet gebruikte. Nader onderzoek toonde aan dat een beperkt aantal vleesverwerkende bedrijven en slagers sulfiet heeft gebruikt om vlees een verse, rode kleur te geven. Dit is verboden.

Onderzoek NVWA

De NVWA startte het onderzoek na een melding over het maskeren van bedorven vlees met sulfiet. Het bleek dat het vlees niet was bedorven, maar dat er wel sulfiet was gebruikt. Dit leidde tot het uit de handel halen van 200 ton gehakt. Via de leverancier van sulfiet ontdekte de NVWA nog meer bedrijven dit additief gebruikte. In totaal trof de NVWA bij dertien vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Ze kregen een bestuurlijke boete.

Naar aanleiding van onderzoek naar de leveranties van de sulfietverstrekker inspecteerde de NVWA ook een beperkte groep van eenentwintig slagers. Hierbij werden ook monsters genomen van gehakt. De meeste slagers gaven direct toe het additief sulfiet in gehakt en gehaktproducten te hebben gebruikt. Bij hen werd het gehakt in beslag genomen, bemonsterd en vernietigd. Bij de overige bedrijven gaven de onderzochte monsters de doorslag. Een van de monsters bevatte bijna 5 gram sulfiet per kilogram vlees.

In totaal kregen dertien bedrijven een bestuurlijke boete. Daarnaast kregen vier bedrijven een boete voor andere overtredingen en deelde de NVWA schriftelijke waarschuwingen uit. Bij herinspectie bleek dat de bedrijven waarbij in het gehakt sulfiet was aangetroffen de toevoeging inmiddels niet meer gebruiken. De NVWA kondigt aan dat zij bij inspecties aandacht blijven besteden aan verboden additatieven.

Reactie KNS

De KNS geeft op de site enorm geschrokken te zijn dat sommige slagers bewust verboden middelen gebruiken. De organisatie vindt dat dit de slagersbranche in diskrediet brengt. KNS roept slagers dan ook op om direct te stoppen met het gebruik van sulfiet.

Ook adviseert de KNS slagers om alleen middelen en kruidenmelanges voor (gemalen) vlees te gebruiken waarvan ze zeker zijn dat het additief sulfiet er niet in zit. Als slagers twijfelen kunnen ze hierover contact opnemen met de leverancier. Tot slot kijkt de KNS kritisch naar de rol van sommige groothandels en specerijenfirma’s. KNS: "De slagerijen vertrouwen op de betrouwbaarheid en kennis van deze bedrijven en moeten er van uit kunnen gaan dat er alleen middelen aangeboden worden die toegestaan zijn voor toepassing bij de slagers."

Verbod op sulfiet

Het is verboden om sulfiet in gehakt te gebruikten. Sulfiet kleurt oud verkleurd vlees weer rood en dit kan daardoor de indruk geven dat het vers is. Daarnaast is sulfiet een bekende allergene stof, wat een overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken. Sulfiet mag wel in andere levensmiddelen zoals wijn, gedroogde vruchten en geschrapte aardappelen worden gebruikt. Als er meer dan 10 mg/kg sulfiet in een levensmiddel zit, moet het als allergeen worden vermeld. Leveranciers van sulfiet zijn verplicht om hun afnemers goed te informeren over het juiste gebruik van het additief.  Doen ze dit niet, dan zijn ook zij in overtreding.

Altijd op de hoogte blijven?