Nijsen company wil CO2-voetafdruk verder verlagen

13 juli 2023 Redactie Food Nijsen Company

Nijsen company bestaat 85 jaar. Dit viert het bedrijf met een plan om de (dierlijke) voedselketen verder te verduurzamen en verspilling tegen te gaan door middel van ‘Food for Feed for Food’. Directeur John Geurts en Business Development Manager Karel van der Velden vertellen meer over de ambities.

“Planet, People, Profit en Partnership vormen de gids in onze bedrijfsvoering”, zegt John Geurts, directeur Nijsen company. “Door reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie te gebruiken wordt er geen landbouwgrond gebruikt voor veevoeders, ontbossing tegengegaan en een grote reductie van de CO2 voetafdruk voor onze klanten gerealiseerd. De welbekende Ladder van Moerman geeft weer hoe we de planeet kunnen beschermen door reststromen optimaal te benutten. Dagelijks brengen wij 400.000 kg aan levensmiddelen terug in de voedselkringloop.”

Circulariteit

Hij ziet de vraag naar circulariteit in de voedselketen groeien “Met ruim honderd collega’s (People) maken we dagelijks stappen om deze toenemende vraag te kunnen beantwoorden. De circulaire voeders vinden hun afzet niet alleen in de veehouderij maar ondertussen ook in de petfood-, wildlife- en insectenmarkt. Andere markten en concepten zijn volop in ontwikkeling; het ontsluiten van meer reststromen en het ontwikkelen van andere afzetmogelijkheden, nieuwe toepassingen en circulaire concepten. Zo zijn reststromen eveneens interessant voor groene energie en non-food toepassingen.”

Duurzaamheid

Ook Business Development Manager Karel van der Velden constateert een sterk toenemende belangstelling voor de aanpak van Nijsen: “Al onze werkzaamheden zijn erop gericht zo duurzaam mogelijk te werken. Hiertoe zijn al tal van aanpassingen in de fabriek toegepast. Denk aan de toepassing van warmteterugwininstallaties, de productie van 100 procent circulair voer en tal van aanpassingen om het energieverbruik verder te verlagen. Door de inzet van walking floors en containers bij leveranciers wordt de koolstofemissie gereduceerd; slimme data-uitwisseling limiteert significant het aantal transportbewegingen.”

Groeiambities

Nijsen wil volgens Geurts haar groeiambities (Profits) graag in Veulen realiseren. “We hebben volop plannen. Willen wij unschlagbar zijn en om onze ambities te kunnen waar maken, is het erg belangrijk dat wij onze eigen CO2 voetafdruk verder verlagen. De grootste stap hierin is door onze eigen groene energie (gas en elektriciteit) te gaan produceren. In de pijplijn zitten o.a. de aanleg van 1.888 zonnepanelen, het produceren van eigen groen gas (ook voor de omgeving). Andere stappen zijn het optimaliseren van onze logistiek (o.a. elektrificatie wagenpark) en het verbeteren van het productieproces door aanpassingen op de locatie.”

Hij vervolgt: “Projecten richten zich op oplossingen die vooral inzetbaar zijn op het erf, zoals lokale eiwitproductie, en regionaal, zoals het circulaire varken. Daarnaast kijken we naar het tegengaan van verspilling door de verlenging van de houdbaarheid van vlees.”

Kennis delen

Het bedrijf houdt alle opgedane kennis niet voor zichzelf. “Kennisdeling is voor Nijsen vanzelfsprekend”, zegt Van der Velden. “Zo is Nijsen stakeholder van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en partner binnen Sustainable Development Goals (SDG). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn afgesproken door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland voor de periode 2015-2030. We zoeken nadrukkelijk naar samenwerking op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau (Partnership). Ons bedrijf wordt tijdens talrijke excursies als voorbeeldpodium gebruikt voor overheden, studieclubs, onderwijsinstellingen en leveranciers. Ook vanuit het buitenland zijn er doorlopend aanvragen voor een bedrijfsbezoek.”

Verantwoordelijkheid

Geurts: “Nijsen bevindt zich continu in een transitie. Koploper zijn in circulair diervoeder is mooi, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Het verplicht ons om naar onszelf te kijken: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Wat kunnen we doen om nog duurzamer te werken? Vervolgens richten we onze blik naar buiten. Initiatieven als ‘Het circulaire varken’ en de ontwikkeling van nieuwe circulaire concepten zijn gericht op oplossingen ‘op het erf’; dichtbij en bottom-up. Deze keuze sluit aan op het overheidsbeleid dat ruimte biedt aan lokale, regionale en provinciale initiatieven. Nijsen werkt hierbij niet alleen nauw samen met veehouders, maar ook met de voedingsindustrie, ketenpartners, horeca, retail, overheden en ngo’s.”

“Nijsen zet dagelijks stappen in de ambitie naar een gesloten, circulair voedselsysteem. Er is immers maar één planeet, daar moeten we zuinig op zijn”, besluit Geurts.

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?