Nieuwe Europese brancheorganisatie voor vee en vleesindustrie opgericht

30 oktober 2023 pexels
Verschillende Europese brancheorganisaties uit de vee- en vleesindustrie verenigen zich in SELMA, de eerste Europese vereniging voor de rund-, schapen- en geitenindustrie. “Een mijlpijl”, meldt de Belgische brancheorganisatie Febev, een van de partijen die zich bij SELMA heeft aangesloten.

SELMA staat voor Sustainable European Livestock & Meat Association. Brancheorganisaties Interbev uit Frankrijk, Febev uit België, EDOK uit Griekenland, OI Intercarneitalia uit Italië, Provacuno en Interovic uit Spanje en PZBM uit Polen hebben zich hierbinnen verenigd. Met de oprichting van SELMA willen de organisaties de eenheid tussen de belanghebbenden in de sector bevorderen en gezamenlijk tot een duurzaam Europees landbouwmodel voor herkauwers komen. De nieuwe Europese vereniging moet de belangen van de vee- en vleessector collectief vertegenwoordigen bij Europese besluitvormers.

Europese samenwerking

De oprichting van SELMA is het resultaat van voortdurende samenwerking van de Europese brancheorganisaties in verschillende initiatieven, zoals het indienen van gezamenlijke brieven aan de Europese Commissie over diverse maatregelen, Bijvoorbeeld wederzijdse handelsovereenkomsten, hervorming van de INCO-verordening en voortdurende promotie van Europees vlees bij consumenten.

“Veel cruciale beslissingen voor de vee- en vleessector worden genomen in Brussel en niet  door individuele lidstaten. Dit maakt collectieve actie voor gedeelde problemen noodzakelijk”, aldus Febev. “Een voorbeeld is de roep om een samenhangend Europees beleid omtrent vrijhandelsovereenkomsten, die door talrijke Europese landen worden gesteund. Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat geïmporteerde landbouw- en agrovoedingsproducten voldoen aan dezelfde strenge eisen, normen en voorschriften die op nationaal en Europees niveau gelden.”

Actiepunten SELMA

Andere onderwerpen die SELMA gezamenlijk wil aanpakken zijn de lopende trialoogonderhandelingen over de IED-richtlijn, het opstellen van richtlijnen voor milieuclaims en herzieningen van onder meer de wetgeving inzake dierenwelzijn.

Altijd op de hoogte blijven?