Meatable versnelt productieproces kweekvlees

25 mei 2023 Redactie Vleesmagazine Meatable

Meatable heeft het productieproces voor kweekvlees versneld. Het hele proces – van cel naar worst – duurt nu acht dagen. Minder dan 5 procent van de tijd nodig voor de productie van regulier varkensvlees, aldus de kweekvleesproducent, die spreekt van een belangrijke mijlpaal.

Het grote probleem bij de productie van kweekvlees zijn de hoge kosten. Meatable begon in 2018 met de ontwikkeling van kweekvlees. Het team van Meatable is er het afgelopen jaar in geslaagd om een efficiënt en opschaalbaar proces te ontwikkelen dat een kwalitatief goed product oplevert.

Productieproces

Voor de productie van kweekvlees gebruikt het team van Meatable een paar dierlijke cellen. Ze isoleren pluripotente stamcellen, omdat deze zich snel blijven vermenigvuldigen. De cellen hebben een verdubbelingstijd van 24 uur. Om deze stamcellen te veranderen in meer gespecialiseerde cellen, zoals spieren of vet, gebruikt Meatable een gepatenteerde opti-ox-technologie. Hiermee kan het team in enkele dagen echte spier- en vetcellen produceren die volledig gedifferentieerd zijn.

Hoge celdichtheid

Daarnaast gebruikt het team een perfusieproces, dat het mogelijk maakt om in een continue cyclus te werken en zeer hoge celdichtheden te genereren. Meatable heeft inmiddels een dichtheid van 80 miljoen cellen per milliliter bereikt en verwacht dit nog verder op te kunnen voeren. Dit betekent dat het team continu vlees uit de reactoren kan oogsten. “Dit is een grote stap voorwaarts omdat het de productiviteit verhoogt en het proces gemakkelijk schaalbaar maakt”, aldus de kweekvleesproducent.

Lagere kosten voor voeding

De vermenigvuldiging en differentiatie van de cellen vindt plaats in bioreactoren gevuld met voedingsstoffen voor de voeding van de cellen. Om het proces te optimaliseren en de kosten te verlagen, schaalt Meatable op naar bioreactoren van 50m3. Mede dankzij een gezamenlijk onderzoeksproject met Koninklijke DSM zijn ook de kosten voor deze voedingsstoffen verlaagt met een factor 100.

Snelheid

Snelheid is belangrijk voor het kweekproces, meldt Meatable. Snelle productie betekent minder reactors, minder voedingsstoffen, minder arbeid en energie. Dit maakt de productie betaalbaar. “Alles bij elkaar beschikken we nu over de tools om efficiënt kweekvlees te produceren en kunnen opschalen om klanten over de hele wereld te bedienen”, besluit de kweekvleesproducent.

Bron: Meatable

Altijd op de hoogte blijven?