D66-jongeren zien in vleestaks liberaal beginsel

opinietrouw

Extra belasting op vlees is een heel liberaal voorstel vindt de jongerenorganisatie van D66. In het dagblad Trouw openen ze de aanval niet alleen op de vleesindustrie maar achten zij ook de overheid verantwoordelijk voor het indirect subsidiëren daarvan.

‘Willen we het belastingstelsel vergroenen, dan is het simpelweg naïef om voorbij te gaan aan de mogelijkheid van het belasten van milieuvervuilend voedsel.'

Dat stellen voorzitter Wouter van Erkel en voorlichter Koen Sijtsema van de Jonge Democraten op de opiniepagina van Trouw van 8 november. ‘In de wereld van euroknallers en plofkippen is het volstrekt redelijk om ietsje meer voor vlees te betalen of iets minder vlees te consumeren. Hoogwaardige en betaalbare alternatieven zijn bovendien ruim voorhanden.’

Klimaatdoelen

Daarnaast draagt een belasting op vlees in hun ogen bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen, ‘waarvoor Nederland nog best een sprintje mag trekken. Wereldwijd stijgt de consumptie van rund- en varkensvlees de komende tien jaar met veertien procent. Dat zijn ongekende cijfers.’

Het is vandaag de dag het lastig om bepaalde voorstellen niet direct als onderdeel van een bepaalde politieke stroming te zien, beseffen beiden. Toch loont het soms om bij ideeën wat langer na te denken. De vleestaks is zo’n onderwerp’, aldus Van Erkel en Sijtsema.

Overheid als schadebeperker

‘Ja, er is sprake van een verhoging van de belastingdruk, maar dit is vanuit een liberaal oogpunt gerechtvaardigd. Volgens de liberale gedachte is het - kort gezegd - aan de overheid om in te grijpen zodra mensen schade ondervinden van het handelen van anderen. Die kan zich manifesteren op tal van manieren: iemand kan in de portemonnee worden geraakt, fysiek nadeel ondervinden of bijvoorbeeld beperkt worden in diens vrijheid.'

In een samenleving die steeds complexer wordt is het volgens de Jonge Democraten soms lastig vast te stellen wanneer er schade is voor een persoon veroorzaakt door een derde. Maar: 'Is dit dan reden om de rol van de staat als schadebeperker te vergeten? Nee, soms zal er wat meer buiten de bekende kaders gekeken moeten worden.'

Vervuiler betaalt

De vleesindustrie is verantwoordelijk voor een substantieel deel van de uitstoot van broeikasgassen, zeggen Van Erkel en Sijtsema. 'Ze draagt bij aan milieuschade die ons allemaal, en toekomstige generaties, raakt. Ondertussen maakt de overheid, ofwel de belastingbetaler, kosten om verduurzaming mogelijk te maken. En het principe van 'de vervuiler betaalt' is een leidend beginsel. Al jaren belasten we bijvoorbeeld auto's met meer uitstoot zwaarder dan een Toyota Prius en daar ontstaat geen reuring over. Maar dat principe zou meer toegepast moeten worden. Nu is er een dubbele standaard die snel beslecht moet worden.'

Het is volgens de Jonge Democraten maatschappelijk gezien een buitengewoon logische stap om ook de vleesindustrie er aan te laten geloven. 'Sterker nog, je zou kunnen beargumenteren dat als de 'maatschappelijke schadeposten' niet worden meegenomen in de prijs van een stuk vlees, de overheid effectief gezien de vleesindustrie subsidieert.'

Het volledige artikel

De opinie 'Erg links? Extra belasting op vlees is juist een heel liberaal voorstel' is hier volledig te lezen. 

Lees ook
Wetenschappers pleiten voor hogere vleesprijs

Wetenschappers pleiten voor hogere vleesprijs

Een groep van vijftig wetenschappers en D'66 coryfee Jan Terlouw willen de prijs van vlees jaarlijks 1 tot 3 procent verhogen. Ze verwachten dat mensen dan vanzelf minder vlees gaan eten. Dat schreven ze vorige week in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Vleesbranche: Vleestaks is niet effectief

Vleesbranche: Vleestaks is niet effectief

Verschillende politieke partijen willen een belasting op vleesproducten, de zogenaamde vleestaks invoeren. De vleesbranche verwijst dit idee naar de prullenbak en noemt het niet effectief, niet uitvoerbaar en soms zelfs contraproductief.

Oproep Holland BIO: 'Voer vleestaks alleen in voor slachtvlees'

Oproep Holland BIO: 'Voer vleestaks alleen in voor slachtvlees'

De Transcoalitie Voedsel stuurde een brief naar informateur Hamer met onder andere de vraag om een vleestaks. Moet deze ook voor kweekvlees gelden? Als het aan Holland BIO ligt niet. "Voer vleestaks alleen in voor slachtvlees", aldus directeur Annemiek Verkamman.