CoViVa ontwikkelt rekenmethode CO2-voetafdruk varkensvlees

4 januari 2024 Naomi Heidinga
De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) werkt aan een nieuwe berekeningsmethode voor de CO2-voetafdruk van varkensvlees. Momenteel gebruiken slachterijen een eigen methode. Volgens CoViVa heeft de Nederlandse Varkenssector belang bij één uniforme en breedgedragen berekeningsmethode.

De afgelopen maanden bracht CoViVa samen met Wageningen University & Research en het bureau Kool Planet de verschillen tussen de berekeningsmethoden van drie van de vijf grote Nederlandse slachterijen – Vion, Westfort en Van Loon Groep – in kaart. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor de nieuwe methode die aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 klaar moet zijn. CoViVa heeft als doel dat deze nieuwe methode ook wordt gedragen door supermarkten en maatschappelijke organisaties en past binnen de internationale standaarden.

CO2-voetafdruk 

Vanaf 2025 staat de CO2-voetafdruk op de verpakking om consumenten te helpen bij het maken van een duurzame keuze. Dit maakt de ontwikkeling van een uniforme berekeningsmethode nog belangrijker. Hoewel de verschillen tussen de huidige berekeningsmethodes klein zijn, noemt CoViVa het gebrek aan eenduidigheid een ongewenste ontwikkeling. “Ook al zijn de verschillen in berekening klein, ze kunnen wel groot worden uitgemeten”, zegt CoViVa-directeur Alfred van Lenthe hierover tegen Nieuwe Oogst.

Netwerkgroep

Het voer bepaalt voor 60 tot 70 procent de CO2-voetafdruk van varkensvlees. Daar ligt veel potentie om de voetafdruk te verminderen, hoewel dit grotendeels bij de producent van het voer ligt. Om meer inzicht te krijgen wil CoViVa in 2024 en netwerkgroep met varkenshouders opzetten die in 2025 gaat draaien. Binnen dit netwerk kunnen varkenshouders ervaring opdoen hoe ze binnen hun bedrijf kunnen sturen op de CO2-voetafdruk.

Bron: CoViVa

Altijd op de hoogte blijven?